MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

HazmburkVarnsdorfKadaňRoudniceNechraniceHorní JiřetínÚstí nad LabemRubmurkFlájeČeské ŠvýcarskoMostTolštejnŽatecTeplicePravčická bránaChřibskáChomutovDěčínLitoměřickoLounyMilesovkaRanáKlínovecErbenova vyhlídkaŘíp

« zpět

Vláda projednala klíčové nástroje podpory

Vláda projednala klíčové nástroje podpory

19.10.2020 - REACT EU, Fond spravedlivé transformace a znění OP na nové programové období 21-27 byly hlavní náplní jednání vlády v minulém týdnu.


V dnešním článku si stručně představíme závěry z jednání vlády, které proběhlo 14.10.2020 a přineslo důležité informace do oblasti nového dotačního období 2021+. Byly předloženy dokumenty hned z tří klíčových oblastí. 

Jednalo se o návrh využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020 .  Na základě návrhu nařízení Evropské komise (EK) ze dne 28. května 2020, tzv. REACT-EU, který má vést k posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemii COVID-19.

Prostředky budou alokovány do IROP a s ohledem na požadavek, aby prostředky přispěly z 25 % k plnění cílů v oblasti změny klimatu, budou využity na oblast zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a  domovy pro seniory v pasivním standardu a kabiny pro sportovce.

Dalším tématem bylo představení návrhu využití prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST)


Fond pro spravedlivou transformaci je pro období 2021–2027 novým typem fondu, který je financován z víceletého finančního rámce Evropské unie. Hlavním smyslem a cílem Fondu pro spravedlivou transformaci je podpořit území, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050 potýkají se závažnými sociálněekonomickými problémy. Těmito územími jsou především regiony, kde dochází k útlumu těžby uhlí. Zaměřovat by se měl zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví i obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

V České republice bude podpora směřovat do 3 krajů (Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského). Bližší informace naleznete zde. Neméně důležitou informací je projednání aktualizované podoby Operačních programů na nové programové období OP TAK, OP D, OP ŽP, OP JAK, OP Z+, IROP.


FST

OP
VL3_Priloha2vii_Vyuziti-FST.docx  (68.27 kB)
ma_KORNBUDE86Z8.docx  (77.8 kB)

Zkouška

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí