MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

NechraniceTolštejnHazmburkKadaňMilesovkaErbenova vyhlídkaHorní JiřetínŘípRubmurkChomutovRoudniceČeské ŠvýcarskoRanáMostÚstí nad LabemChřibskáKlínovecŽatecLitoměřickoDěčínLounyTepliceVarnsdorfFlájePravčická brána

« zpět

Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“

Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“

10.11.2020 - Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“


Veletrh „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ..?“


Cílová skupina – pedagogové, management škol, odborní pracovníci, rodiče

Zaměření - osvětová aktivita, jejímž smyslem je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016, věnovat se výkaznictví podpůrných opatřeních (výkaz R 44), obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.

 Program: ext program-veletrh-Jak-na-spolecne-vzdelavani-10.11.2020-on-line.pdf

Katalog Vystavovatelů: ext Katalog-vystavovatelu-veletrh-2020.pdf                                             

 

Rádi bychom vás pozvali na veletrh „Jak na společné vzdělávání“, který se uskuteční 

dne 10. listopadu 2020. Letošní ročník uspořádáme v on-line prostředí a to vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a usnesení vlády, která přijala krizová opatření mezi nimiž jsou i zákaz pořádání kongresů, veletrhů a jiných vzdělávacích akcí.

 

O zajímavá témata, podnětné semináře a nabídky vystavovatelů však nepřijdete !!

Po dohodě s lektory budou semináře připraveny buď formou webinářů či natočených záznamů přednášky s e-mailem lektora, kam budete moci zasílat otázky, na které Vám lektor odpoví. Otázky (bez uvedení jména) budou spolu s odpovědí uveřejněny rovněž na webu.

 

Na semináře, které budou probíhat on-line je nutná registrace. Registrovaným účastníkům poté zašleme prolinky pro připojení. Pro účast na jednotlivých seminářích budete potřebovat PC s kamerou, reproduktorem či sluchátka s mikrofonem a stabilní internetové připojení.

 

Semináře jsou ZDARMA.

 

On-line semináře

 

– zahájení on-line seminářů pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ  (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy )

11.00- 12:00

PhDr. Jana Zapletalová

(EDUklinika s.r.o.)

„MOŽNOSTI ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB V DOBĚ COVIDOVÉ

Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v režimu offline i online

Jak pracovat se strachem a úzkostí u dětí i jejich rodičů

Spolupráce školního poradenského pracoviště a ŠPZ se sociálně aktivizační službou


Již se nelze registrovat.

12.30-13.30

Ing. Martin Sklenář            

(Odbor SMT – oddělení státních financí)


„FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ“ (PH max)

-  Změny ve financování škol ze strany MŠMT v roce 2021 (úpravy PHmax. apod.)

- Financování podpůrných opatření v roce 2021 (asistenti pedagoga v běžných  

   třídách)

- Nejčastější problémy a nedostatky při vykazování podpůrných opatření

- Zkušenosti se současným systémem financování škol formou PH max.


Kapacita byla naplněna. Již se nelze registrovat.

 

 

– zahájení on-line seminářů pro pedagogy a ředitele ZŠ, SŠ (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy)

14.00-15.00

Mgr. Monika Stehlíková, MBA

specialistka na nadané, konzultantka, terapeutka ACT, lektorka mindfulness

„KDO JE NADANÉ DÍTĚ A CO VE ŠKOLE POTŘEBUJE“

Charakteristika a identifikace nadaného dítěte

Vzdělávací potřeby, metody učení vhodné pro nadané dítě

Osobnostní potřeby nadaných dětí

-          určeno pro odbornou veřejnost i rodiče

Již se nelze registrovat.

 

15.00-16.45

Pavel Matějíček

firma ESET

„JAK NA (KYBER) DĚTI“

Co bylo dříve a co je dnes, generační rozdíly a cesta k vzájemnému pochopení

Co hrozí v kterém věku, hrozby rozdělené dle věkových kategorií

Závislost na internetu, hrách, technologiích a její rozpoznání

Od sharentingu, přes nevhodný obsah, kyberšikanu, grooming, sexting až po porušování autorských práv

Sociální sítě a jejich specifika, sociální bubliny a FOMO

Rady pro učitele

-          určeno pro odbornou veřejnost i rodiče

Kapacita byla naplněna. Již se nelze registrovat.

 

17.00-18.00

Martin Bukáček

CORINTH

„JAK POUŽÍVAT 3D MATERIÁL PŘI DISTANČNÍ VÝUCE A JAK AKVITIZOVAT ŽÁKY“

Jak se připravit na výuku v aktuální pandemické situaci a přitom motivovat studenty pro výuku přírodních věd ?

Tipy a triky pro distanční výuku s 3D modely a rozšířenou realitou, vč. příkladů dobré praxe na školách v Česku i dalších zemích.

určeno pro odbornou veřejnost i rodiče

Již se nelze registrovat.

 

 

Natočené záznamy seminářů

https://rskuk.cz/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani

 

Mgr. Bc. Martina Brhelová

(ředitel Speciální základní školy a Praktické školy v Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkové organizace)

„PRÁCE S ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA“

Modelové situace, hrané ukázky atd.

Vaše otázky zasílejte na e-mail : brh@volny.cz


REJA, spol. s r.o.

(společnost pro poradenské služby a konzultace v oblasti sluchadel)

JAK PRACOVAT S ŽÁKEM S NASLOUCHADLEM VE TŘÍDĚ

Vaše otázky zasílejte na e-mail: klaudia.frankova@reja.cz


EUROCENTRUM Ústí nad Labem
Mgr. Adéla Rypková

Evropské projekty pro školy a pedagogy Možnosti čerpání informací a financování realizace projektů,

Vaše otázky zasílejte na e-mail : rypkova.adela@vlada.cz
 


Zkouška

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí