MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Erbenova vyhlídkaVarnsdorfHazmburkKlínovecFlájeŘípTepliceŽatecRanáRoudniceMostNechraniceRubmurkTolštejnMilesovkaLounyChřibskáChomutovHorní JiřetínDěčínKadaňČeské ŠvýcarskoÚstí nad LabemPravčická bránaLitoměřicko

Základní informaceFond pro spravedlivou transformaci (FST)

 • Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. FST je jedním z nástrojů, který má danému cíli napomoci.
 • Jedná se o cílenou podporu nejvíce dotčených regionů (zejména uhelných) ke zmírnění socioekonomických dopadů transformace (útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky, …)
 • Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány prostřednictvím samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace.

 • Program se skládá ze tří priorit podle jednotlivých krajů.

  • Priorita 1: Karlovarský kraj
  • Priorita 2: Ústecký kraj
  • Priorita 3: Moravskoslezský kraj
 • Každý kraj má dopředu jasně stanovenou dostupnou alokaci na podporu svého transformačního procesu...
 • Bude se jednat o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí (zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí).
 • Pro Českou republiku budou ve fondu alokovány prostředky do výše cca 44 mld. (je předmětem vyjednávání, může být až 74 mld. Kč)
 • Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT) je základní dokument, který bude zpracován pro poskytování podpory z mechanismu pro spravedlivou transformaci.
 • Nařízení umožňuje i podporu produktivních investic do velkých podniků. Takové investice musí být ovšem výslovně uvedeny v plánu spravedlivé územní transformace a musí mít zpracovanou analýzu vlivu investice na pracovní místa v regionu.

 • Cílem je, aby prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci skutečně pro dotčené regiony znamenaly prostředky navíc oproti ostatním regionům. Za tímto účelem je sestavena posloupnost typových opatření a projektů, které jsou prioritně zařazeny do Operačního programu Spravedlivá transformace.

  1. Bílá místa – některé typy opatření nebude podporovat žádný operační program nebo jiný program podpory. Taková opatření mají prioritu 1.
  2. Strategické projekty – proces úspěšné transformace regionu může záviset na několika projektech strategického významu. Tyto projekty jsou zařazeny s prioritou 2.
  3. Komplexní řešení – řadu opatření lze dílčím způsobem podporovat i v jiných programech. Některé projekty ale není vhodné nebo možné rozdělit na etapy/části tak, aby odpovídaly zaměření jednotlivých programů. Jak již bylo zmíněno, Operační program Spravedlivá transformace naopak umožní řešit projekty komplexně a takovým komplexním řešením je přiřazena priorita 3.
  4. Nedostatek alokace – s prioritou 4 je možné zařadit i opatření běžně podporované z jiných programů, u kterých ale řídicí orgány avizují nedostatečnou alokaci. Pokud by projekty soutěžily o velmi omezené zdroje i s ostatními regiony, hrozí, že v soutěži neuspějí a transformační proces může být v ohrožení.

 • Pro zjednodušení administrace programu na úrovni Ministerstva životního prostředí se předpokládá, že program bude podporovat jak samostatné projekty, tak větší grantová (či jiná) schémata (viz "kotlíkové dotace" řízené na úrovni .

*Informace se v současné době kontinuálně vyvíjí, budou průběžně doplňovány...


Uhelné regiony/FSTFond pro spravedlivou transformaciZákladní informace

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí