MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Horní JiřetínDěčínPravčická bránaŘípVarnsdorfChomutovMostÚstí nad LabemFlájeTolštejnRanáČeské ŠvýcarskoHazmburkTepliceŽatecNechraniceRubmurkLitoměřickoLounyMilesovkaKlínovecErbenova vyhlídkaChřibskáRoudniceKadaň

Základní informaceFond pro spravedlivou transformaci (FST)

 • Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. FST je jedním z nástrojů, který má danému cíli napomoci.
 • Jedná se o cílenou podporu nejvíce dotčených regionů (zejména uhelných) ke zmírnění socioekonomických dopadů transformace (útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky, …)
 • Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány prostřednictvím samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace.

 • Program se skládá ze tří priorit podle jednotlivých krajů.

  • Priorita 1: Karlovarský kraj
  • Priorita 2: Ústecký kraj
  • Priorita 3: Moravskoslezský kraj
 • Každý kraj má dopředu jasně stanovenou dostupnou alokaci na podporu svého transformačního procesu...
 • Bude se jednat o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí (zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí).
 • Pro Českou republiku budou ve fondu alokovány prostředky do výše cca 44 mld. (je předmětem vyjednávání, může být až 74 mld. Kč)
 • Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT) je základní dokument, který bude zpracován pro poskytování podpory z mechanismu pro spravedlivou transformaci.
 • Nařízení umožňuje i podporu produktivních investic do velkých podniků. Takové investice musí být ovšem výslovně uvedeny v plánu spravedlivé územní transformace a musí mít zpracovanou analýzu vlivu investice na pracovní místa v regionu.

 • Klíčovým aspektem projektovým záměrů je důraz na 3 základní témata:

 1. transformační potenciál (projekty by měly napomáhat k transformaci ekonomiky - hodnotí se souvislost s odklonem od uhlí, další přidaná hodnota, synergické efekty);
 2. příspěvek k naplňování energeticko-klimatických cílů (např.: snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti);
 3. vliv na zaměstnanost ( rekvalifikace související s transformačním procesem, tvorba míst v sektoru obnovitelných zdrojů energie a tvorba míst v dalších sektorech ekonomiky).

 • Důležitou roli sehrává vysoká projektová připravenost.
 • Cílem je, aby prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci skutečně pro dotčené regiony znamenaly prostředky navíc oproti ostatním regionům. Měly by tedy směřovat do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají. 
 • Pro zjednodušení administrace programu na úrovni Ministerstva životního prostředí se předpokládá, že program bude podporovat jak samostatné projekty, tak větší zastřešující (či jiná) schémata (viz "kotlíkové dotace").

*Informace se v současné době kontinuálně vyvíjí, budou průběžně doplňovány...


Uhelné regiony/Fond spravedlivé transformaceFond pro spravedlivou transformaciZákladní informace

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí