MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

DěčínLitoměřickoRoudniceLounyKadaňŘípFlájeRubmurkVarnsdorfRanáTolštejnErbenova vyhlídkaKlínovecPravčická bránaČeské ŠvýcarskoChřibskáMostŽatecMilesovkaHorní JiřetínChomutovTepliceÚstí nad LabemHazmburkNechranice

Základní informace


Fond pro spravedlivou transformaci (FST)

Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. FST je jedním z nástrojů, který má danému cíli napomoci. Jedná se o cílenou podporu nejvíce zasažených regionů (zejména uhelných) ke zmírnění socioekonomických dopadů transformace (útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky, …). Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány prostřednictvím samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace. Bude se jednat o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí (zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí). Pro Českou republiku budou ve fondu alokovány prostředky do výše cca 42 mld. Každý kraj má dopředu jasně stanovenou dostupnou alokaci na podporu svého transformačního procesu...


Klíčovým aspektem projektovým záměrů je důraz na 3 základní témata:

  • Transformační potenciál (projekty by měly napomáhat k transformaci ekonomiky - hodnotí se souvislost s odklonem od uhlí, další přidaná hodnota, synergické efekty);
  • Příspěvek k naplňování energeticko-klimatických cílů (např.: snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti);
  • Vliv na zaměstnanost ( rekvalifikace související s transformačním procesem, tvorba míst v sektoru obnovitelných zdrojů energie a tvorba míst v dalších sektorech ekonomiky).

Důležitou roli sehrává vysoká projektová připravenost

Cílem je, aby prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci skutečně pro dotčené regiony znamenaly prostředky navíc. Měly by tedy směřovat do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají či v daných tématech nedisponují dostatečnou alokací. 

*Informace se v současné době kontinuálně vyvíjí, budou průběžně doplňovány...


Fond spravedlivé transformace/ Operační program Spravedlivá transformaceOperační program Spravedlivá transformace (OPST)Základní informace

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies