MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje


« zpět

Veletrh "Jak na společné vzdělávání?"

Veletrh "Jak na společné vzdělávání?"

09.11.2021 - veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“


Podaktivita:                  veletrh „Jak na společné vzdělávání"

Motto:                           „Co nám COVID dal a vzal“


Datum a čas konání:     9. 11. 2021 od 9.00 do 18.00hod.

Místo konání:                 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, KAMPUS -Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

                                             (červená aula, zelená aula, fialová aula)

Cílová skupina:              pedagogové, management škol, odborní pracovníci, rodiče

Zaměření:            Osvětová aktivita, jejímž smyslem je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016, obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.


Katalog vystavovatelů : ext Katalog-vystavovatelu-veletrh-2021.pdf


Program:        ext program-veletrh-Jak-na-spolecne-vzdelavani-9-112021-fin.(1).pdf


Vstup na veletrh vč. všech seminářů je ZDARMA.

Registrace: Na semináře je nutná registrace (prosíme o řádné vyplnění všech údajů, které budou sloužit pouze pro potřeby projektu). Ze seminářů nebudou vystavována osvědčení.

Registrace bude ukončena dne 3. 11. 2021 či po naplnění kapacity.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví při epidemii onemocnění covid-19 je zakázána účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Každý účastník akce, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, je povinen na místě prokázat, že splňuje podmínky pro účast na hromadných akcích (bezinfekčnost) dle aktuálního nařízení MZ ČR.Červená aula

Registrace na seminář zde.

10.00-10.45

Mgr. Vladislava Coufalová, MBA

(Ředitelka odboru inspekční činnosti - ČŠI)

„Výstupy ČŠI z distanční výuky“Registrace na seminář zde.

11.00-11.45

Ing. Radko Sáblík

ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, člen expertní skupiny pro vytváření vize českého školství Strategie 2030+ a autor knihy "Učit jde i jinak aneb školství je jak stařenka o holi"

„Výuka pro život osobní, profesní a občanský“

Téma přednášky vychází z citátu J. A. Komenského, že je třeba, aby "učitelé méně učili, aby se děti mohly více naučiti". S tím souvisí redukce obsahu učiva na polovinu a využití volného času k procvičování a aplikaci probírané látky, k individualizaci a kooperaci ve výuce. Pokud si budete chtít více popovídat o novém strategickém dokumentu Strategie 2030+ a práci s RVP, budete mít možnost využít pana ředitele po skončení přednášky.Registrace na seminář zde.

11.50-12.35

Prof.PhDr. Stanislav Štech, CSc.

(Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze)

„Dopady distanční výuky na rodiče a jejich postoj ke školnímu vzdělávání jejich dětí".Registrace na seminář zde.

13.15-14.00

Bc. Lenka Kocourková

Ministerstvo zdravotnictví ČR, regionální konzultant - Ústecký kraj

Mgr. Iva Kašpárková

Fokus Labe, z.ú. - vedoucí Multidisciplinárního týmu pro děti a mladé lidi 


„Péče o duševní zdraví u dětí a mladých lidí v Ústeckém kraji“ 

  • plán péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí v Ústeckém kraji v návaznosti na Reformu psychiatrické péče v ČR
  • úloha multidisciplinárních týmů v podpoře dětí a mladých lidí s potřebami v oblasti duševního zdraví 
  • příklady dobré praxe / zkušenosti - Multidisciplinární tým pro děti a mladé lidi Ústí nad Labem 


Registrace na seminář zde.

14.00-15.00

Helena Kotová

Česká asociace streework, z.s

Setkání lídrů NZDM, SAS, škol a OSPOD – spolupráce v oblasti duševního zdraví žákůPurpurová aula 

odpolední program pro pedagogy a ředitele ZŠ, SŠ, rodiče (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy)

Registrace na seminář zde.

14.00-15.00

PhDr. Jana Zapletalová (Eduklinika) a

Mgr. Bc. Martina Brhelová (ředitelka Speciální ZŠ a Praktické školy, Ústí nad Labem)

Žáci s PAS při distanční výuceRegistrace na seminář zde.

15.30-17.00Mgr. Tereza Beníšková – PPP Kadaň


Mgr. Gabriela Jedličková – koordinátor nadání projekt ÚK IKAP B2
Mgr. Dana Hádková – Badatelská akademie

Vzdělávání nadaných (možnosti a příležitosti, ohlédnutí za distanční výukou..)

Jaké jsou nadané děti, typy nadaných dětí vzhledem k distanční výuce

Jak pracujeme s nadanými žáky na naší ZŠ (individuálně i skupinově). Jak jim chceme pomoci, co jim chceme předat a s čím je chceme vyslat do světa.

Badatelská akademie Datel Aneb Práce s žáky, kteří milují myslet.

Vzdělávací projekt pro děti 1. stupně ZŠ s cílem zprostředkovat sdílení

nadaných, přemýšlivých a vnímavých dětí, motivovat je k dalšímu bádání, myšlení v souvislostech a budovat jejich zdravé sebevědomí tak, aby to bylo přínosné pro ně i pro ostatní.
Fialová aula

odpolední semináře pro pedagogy a ředitele ZŠ, SŠ, rodiče (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy)

​Registrace na seminář zde.

14.00-15.30

PhDr.Václava Tomická,Ph.D. a Ing Lenka Reinhartová

SPC Litoměřice


Představení logopedických pomůcek využívaných v ZŠ a Speciálních ZŠ

Pomůcky podporující:

  • Koncentraci pozornosti.
  • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání.
  • Rozvoj logického myšlení.
  • Časovou posloupnost.
  • Prostorovou orientaci, pravo-levou orientaci.
  • Koordinaci oko ruka.
  • Odstraňování logopedických vad a poruch řeči.


Registrace na seminář zde.

16.00-17.30

Mgr. Michaela Hlaváčová

(ZŠ Dobřany, agentura Channel Crossings s.r.o.)

Rozvoj čtenářské strategie

Rozvoj čtenářských dovedností jde ruku v ruce se čtenářskými strategiemi. Pojďme objevit, co děláme my, zkušení čtenáři, co dělají/nedělají naši žáci, když čtou. Proč nerozumí textu? V průběhu tohoto 90minutového workshopu budu prezentovány základní čtenářské strategie vedoucí k rozvoji dovednosti porozumět textu a něco si i vyzkoušíme sami.

Uplatňování metody CLIL a kritického myšlení.


V případě dotazů, nejasností se neváhejte obrátit na Mgr. V. Zingová (zingova.v@kr-ustecky.cz, 475 657 193).
Vzdělávání, věda a výzkum

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies