MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Vzdělávání, věda a výzkum

 


Na sociální síti Facebook byla vytvořena skupina Krajský akční plán vzdělávání ÚK a také veřejná stránka Krajský akční plán vzdělávání ÚK.

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje je naplňován řadou investičních i neinvestičních projektů (např. Implementace Krajského akčního plánu 1).

Bližší informace o těchto projektech naleznete v menu na levé straně.


Kalendář akcí

zrušit filtr

04.01. SEMINÁŘ SCKP: PROGRAMOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ MINECRAFT 1.část »

10.01. Seminář SCKP: Horkovzdušné balóny - výroba modelů a jejich možné uplatnění ve výuce fyziky »

12.01. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

17.01. Seminář SCKP: Seznámení s Micro:bit 17.1.2021 »

18.01. Seminář SCKP: PROGRAMOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ MINECRAFT 2.část »

25.01. OMS - expertní skupina »

27.01. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

04.02. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) »

08.02. Seminář SCKP: Krizové situace v první pomoci »

15.02. OMS - SV »

16.02. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

16.02. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

17.02. Seminář SCKP: Matematická gramotnost - Jak na fraktály v zájmovém vzdělávání 17.2.2022 »

17.02. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) »

28.02. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

07.03. Seminář SCKP: Čtvero ročních období – fyzikální pokusy 7.3.2022 »

09.03. Seminář SCKP: Kurz první pomoci zaměřený na dětský věk 9.3.2022 »

14.03. Seminář SCKP: Čtenářská gramotnost - Čteme ve škole po škole 14.3.2022 »

17.03. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) »

21.03. Seminář SCKP: 3D tisk pro začátečníky »

24.03. Pedagogické dny »

24.03. 13:30-14:00 Individuální konzultace - Mgr. Jitka Kořínková »

24.03. 14:00-14:30 Individuální konzultace - Mgr. Jitka Kořínková »

24.03. 14:30:15:00 Individuální konzultace - Mgr. Jitka Kořínková »

24.03. 15:00-15:30 Individuální konzultace - Mgr. Jitka Kořínková »

24.03. 15:30-16:00 Individuální konzultace - Mgr. Jitka Kořínková »

24.03. 13:30-14:00 individuální konzultace - Mgr. Pavel Fiala »

24.03. 14:00-14:30 Individuální konzultace - Mgr. Pavel Fiala »

24.03. 14:30-15:00 Individuální konzultace - Mgr. Pavel Fiala »

24.03. 15:00-15:30 Individuální konzultace - Mgr. Pavel Fiala »

24.03. 15:30-16:00 Individuální konzultace - Mgr. Pavel Fiala »

28.03. Podpora pedagogů vzdělávající žáky nadané »

28.03. Seminář SCKP: 3D tisk pro pokročilé »

29.03. OMS - expertní skupina »

31.03. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) »

01.04. Akreditovaný kurz: "Jak na matematiku" »

01.04. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

05.04. Seminář pro Asistenty Pedagoga »

08.04. Akreditovaný kurz: "Jak na fyziku?" »

12.04. OMS - expertní skupina »

13.04. Fiala - Individuální konzultace - 14:00-14:30 »

13.04. Pedagogické dny »

13.04. Fiala - Individuální konzultace - 13:30-14:00 »

13.04. Fiala - Individuální konzultace - 14:30-15:00 »

13.04. Fiala - Individuální konzultace - 15:00 - 15:30 »

13.04. Fiala - Individuální konzultace - 15:30-16:00 »

13.04. Kořínková - Individuální konzultace - 13:30-14:00 »

13.04. Kořínková - Individuální konzultace - 14:00-14:30 »

16.04. Akreditovaný kurz "Jak na chemii" »

19.04. Seminář pro Asistenty pedagoga »

20.04. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

24.04. Zimní škola Chemie »

24.04. Zimní škola fyziky »

25.04. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

26.04. Seminář SCKP: Kurz první pomoci zaměřený na dětský věk 2 26.4.2022 »

26.04. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky“ »

26.04. Pracovní skupina KARIPO »

29.04. Zimní škola matematické gramotnosti »

03.05. Setkání OMS pro biologii (IKAP A2) »

19.05. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

24.05. Zimní škola čtenářské gramotnosti »

25.05. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

06.06. Pracovní skupina KARIPO »

07.06. OMS - expertní skupina »

08.06. OMS - SV »

09.06. Zimní škola biologie »

10.06. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

13.06. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

13.06. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

13.06. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) červen »

15.06. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - červen »

17.06. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - červen »

21.06. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - červen »

28.06. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

01.08. Letní škola pro pedagogické pracovníky »

03.08. Letní škola pro asistenty pedagoga »

15.08. Letní škola polytechniky »

15.08. Letní škola Čtenářské gramotnosti 2022 »

17.08. Letní škola Matematické gramotnosti 2022 »

19.08. Letní škola Digitální gramotnosti 2022 »

30.08. Akreditovaný kurz "Jak na chemii" »

23.09. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

27.09. OMS - Expertní skupina »

29.09. Zimní škola Biologie 2022 »

03.10. Akreditovaný kurz: Jak na fyziku? »

04.10. Pracovní skupina KARIPO »

05.10. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

06.10. Vzdělávací veletrh 2022 »

06.10. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - říjen »

06.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - říjen »

11.10. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

13.10. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - říjen »

15.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - 15.10.2022 »

18.10. OMS - SV »

21.10. Podpora pedagogů vzdělávajících žáky nadané »

25.10. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) - ZŠ - říjen »

25.10. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) - SŠ - říjen »

02.11. Semináře pro asistenty pedagoga »

02.11. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - listopad »

02.11. Seminář pro podporu pedagogů vzdělávajícíh žáky nadané »

03.11. Semináře pro asistenty pedagoga »

03.11. Individuální konzultace "Komunitní kruh a práce se třídou v ZŠ" »

03.11. Pedagogické dny »

03.11. Individuální konzultace "Komunitní kruh a práce se třídou v ZŠ" »

03.11. Individuální konzultace "Komunitní kruh a práce se třídou v ZŠ" »

04.11. Zimní škola Matematické gramotnosti - listopad »

06.11. Setkání OMS pro biologii - listopad »

09.11. Veletrh "Jak na společné vzdělávání?" »

09.11. Veletrh - červená aula 9.30-10.15 »

09.11. Veletrh - červená aula 10.15-11.00 »

09.11. Veletrh - červená aula 11.30-12.15 »

09.11. Veletrh - červená aula 12.15-13.30 »

09.11. Veletrh - purpurová aula 14.00-14.30 »

09.11. Veletrh - purpurová aula 16.30-17.15 »

09.11. Veletrh - purpurová aula 17.15-18.00 »

09.11. Veletrh - fialová aula 15.30-16.30_ »

09.11. Veletrh - fialová aula 16.45-17.30 »

09.11. Veletrh - Atrium 11.15-12.00 »

09.11. Veletrh - Atrium 13.00-13.45 »

09.11. Veletrh PA 14:30 »

09.11. CA 10.15 »

09.11. FA 14:00 »

09.11. OMS - Expertní skupina »

10.11. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) - listopad »

11.11. Zimní škola Digitální gramotnosti 2022 »

14.11. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

14.11. Seminář s tématikou nadaných žáků »

14.11. Setkání OMS pro biologii - listopad - online 1 »

14.11. Setkání OMS pro biologii - listopad - výjezdní »

14.11. Podpora pedagogů vzdělávajích žáky nadané »

24.11. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - listopad »

25.11. Zimní škola Čtenářské gramotnosti 2022 »

28.11. Setkání OMS pro biologii - listopad - online 2 »

28.11. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 1 »

01.12. Pedagogické dny »

01.12. Individuální konzultace "Školní zralost" »

01.12. Individuální konzultace "Školní zralost" »

01.12. Individuální konzultace "Školní zralost" »

02.12. Zimní škola Fyziky 2022 »

07.12. Zimní škola Chemie - prosinec »

08.12. Seminář pro pedagogy vzdělávající žáky nadané »

08.12. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - prosinec »

12.12. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

12.12. Setkání OMS pro biologii - prosinec - online »

12.12. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 2 »

13.12. OMS - SV »

15.12. Pracovní skupina KARIPO »

19.12. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 3 »

20.12. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 4 »

 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

 

Testy pro IKAP naleznete zde:

Vzdělávání, věda a výzkum

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies