MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Vzdělávání, věda a výzkum

 


Na sociální síti Facebook byla vytvořena skupina Krajský akční plán vzdělávání ÚK a také veřejná stránka Krajský akční plán vzdělávání ÚK.

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje je naplňován řadou investičních i neinvestičních projektů (např. Implementace Krajského akčního plánu 1).

Bližší informace o těchto projektech naleznete v menu na levé straně.


Kalendář akcí

zrušit filtr

11.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

12.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

13.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

14.01. Podpora komunikačních dovedností »

18.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

19.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

21.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

26.01. OMS pro SV - Expertní tým »

28.01. Tvorba a naplňování strategického plánu školy »

22.02. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

22.02. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

22.02. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

23.02. OMS - SV »

25.02. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

26.02. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

06.03. Setkání OMS pro digitální gramotnost 6. 3. 2021 (Zimní škola) »

09.03. Seminář z oblasti „Gramotnosti a logické myšlení“ »

16.03. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

17.03. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

17.03. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

19.03. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP) 19.3.2021 »

22.03. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

24.03. Setkání OMS pro fyziku (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP) 24. 3. 2021 »

25.03. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP), 25.3.2021 »

26.03. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 26. 3. 2021 (Zimní škola) »

29.03. Pracovní skupina KARIPO »

30.03. OMS SV - expertní skupina »

13.04. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

20.04. Pedagogické dny »

20.04. Individuální konzultace 13:30-14:00 PD »

20.04. Individuální konzultace 14:00-14:30 PD »

20.04. Individuální konzultace 14:30-15:00 PD »

20.04. Individuální konzultace 15:00-15:30 PD »

26.04. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

27.04. OMS SV – expertní skupina »

28.04. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

10.05. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

11.05. Pedagogické dny »

11.05. 13:30 - 14:00 Individuální konzultace »

11.05. 14:00 - 14:30 Individuální konzultace »

11.05. 14:30 - 15:00 Individuální konzultace »

21.05. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

24.05. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

25.05. OMS - SV »

27.05. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

02.06. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

04.06. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 4. 6. 2021 »

09.06. Pracovní skupina KARIPO »

10.06. Seminář pro asistenty pedagoga »

14.06. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

15.06. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

16.06. Seminář pro asistenty pedagoga »

17.06. Setkání OMS pro biologii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 17.6. 2021 »

17.06. Seminář pro asistenty pedagoga »

22.06. Seminář pro asistenty pedagoga »

24.06. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 24.6. 2021 »

24.06. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 24.6. 2021 »

24.06. OMS - Expertní skupina »

01.07. IKAP B2 KA7 Šablony pro SŠ a VOŠ III »

02.08. Letní škola pro pedagogy »

04.08. Letní škola pro Asistenty pedagoga »

16.08. Letní škola Čtenářské gramotnosti 2021 »

18.08. Letní škola Matematické gramotnosti 2021 »

18.08. Letní škola Polytechniky 2021 »

20.08. Letní škola Digitální gramotnosti 2021 »

27.08. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

14.09. OMS - expertní skupina »

20.09. Výjezdní pracovní setkání ředitelů ZUŠ, dětských domovů, DDM a speciálních ZŠ »

23.09. Výjezdní pracovní setkání ředitelů středních škol »

23.09. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

29.09. Kurz 3D tisku pro učitele v Centru virtuálního prototypování UJEP »

30.09. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

04.10. VI. Vzdělávací veletrh ÚK IKAP A2 »

04.10. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 4.10. 2021 »

04.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 4. 10. 2021 »

06.10. Akreditovaný kurz "Jak na informatiku v primárním vzdělávání?" »

11.10. Pracovní skupina KARIPO »

12.10. Seminář SCKP: První pomoc »

13.10. Akreditovaný kurz "Jak na informatiku?" »

13.10. Semináře pro asistenty pedagoga »

14.10. Akreditované DVPP: Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let »

19.10. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

19.10. Semináře pro asistenty pedagoga »

21.10. Pedagogické dny »

21.10. Individuální konzultace 13:30 - 14:00 »

21.10. Individuální konzultace 14:00 - 14:30 »

21.10. Individuální konzultace 14:30 - 15:00 »

21.10. Seminář SCKP: Tvorba webovek »

25.10. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

26.10. OMS - SV »

30.10. Setkání OMS pro biologii (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 30. 10. 2021 »

01.11. Akreditovaný kurz "Jak na matematiku?" »

04.11. Seminář SCKP: Balíček praktické matematiky a logiky nejen pro TK »

08.11. Seminář SCKP: Výuka v ochraně tuzemské fauny a biotopů »

09.11. Veletrh "Jak na společné vzdělávání?" »

09.11. Veletrh - červená aula - 10:00 - 10:45 »

09.11. Veletrh - červená aula - 11:00 - 11:45 »

09.11. Veletrh - červená aula - 11:50 - 12:35 »

09.11. Veletrh - červená aula - 13:15 - 14:00 »

09.11. Veletrh - červená aula - 14:00 - 15:00 »

09.11. Veletrh - zelená aula - 14:00 - 15:00 »

09.11. Veletrh - zelená aula - 15:30 - 17:00 »

09.11. Veletrh - fialová aula - 14:00 - 15:30 »

09.11. Veletrh - fialová aula - 16:00 - 17:30 »

09.11. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

09.11. OMS - expertní skupina »

15.11. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

16.11. Seminář SCKP: Nová informatika ve školách a v technických klubech ÚK »

18.11. Setkání OMS pro Fyziku a Chemii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 18.11. 2021 »

22.11. Seminář SCKP: Horkovzdušné balóny - výroba modelů a jejich možné uplatnění ve výuce fyziky »

23.11. Seminář SCKP: "Komiksoví hrdinové" »

25.11. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

29.11. Seminář SCKP: Výuka v ochraně ohrožených druhů exotických zvířat »

30.11. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 4. 6. 2021 »

30.11. Setkání s didaktikou informatiky »

01.12. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 1.12. 2021 »

07.12. Minitým E KAP (Společné vzdělávání - inkluze) »

07.12. Pedagogické dny »

07.12. 13:30 -14:00 hod. Individuální konzultace PD »

07.12. 14:00-14:30 hod. Individuální konzultace PD »

07.12. 14:30-15:00 hod. Individuální konzultace PD »

07.12. OMS - SV »

09.12. Pracovní skupina KARIPO »

10.12. Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP »

13.12. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost“ »

15.12. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

16.12. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

 

Testy pro IKAP naleznete zde:

Vzdělávání, věda a výzkum

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies