MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Vzdělávání, věda a výzkum

 


Na sociální síti Facebook byla vytvořena skupina Krajský akční plán vzdělávání ÚK a také veřejná stránka Krajský akční plán vzdělávání ÚK.

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje je naplňován řadou investičních i neinvestičních projektů (např. Implementace Krajského akčního plánu 1).

Bližší informace o těchto projektech naleznete v menu na levé straně.


Kalendář akcí

zrušit filtr

11.02. Zimní škola Chemie 11. - 12. 2. 2020 »

04.03. Zavedení nově vytvořených manuálů k BEE-BOT a jejich využití v logopedii »

05.03. Odborný seminář pro Čtenářskou gramotnost 5. 3. 2020 »

06.03. Zimní škola Biologie 6. - 7. 3. 2020 »

06.03. Zimní škola Digitální gramotnosti 6. - 7. 3. 2020 »

12.03. OMS pro Chemii 12. 3. 2020 »

13.03. Zimní škola Fyziky 13. - 14. 3. 2020 »

13.03. Zimní škola Matematické gramotnosti 13. - 14. 3. 2020 »

01.04. Webinář Microsoft Teams (KAP) »

02.04. Webinář Microsoft Teams (KAP) »

03.04. Webinář Microsoft Teams (KAP) »

06.04. Webinář Microsoft Teams (KAP) »

07.04. Webinář G Suit »

08.04. Webinář G Suit »

14.04. Webinář G Suit »

15.04. Webinář G Suit »

16.04. Webinář G Suit »

11.05. Školení Veřejné zakázky IKAP 2 (8:00 - 9:30) »

09.06. Setkání odborné metodické skupiny pro digitální gramotnost (IKAPA2) a minitýmu B (KAP) »

11.06. Setkání odborné metodické skupiny pro biologii »

16.06. Setkání odborné metodické skupiny pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a minitýmu D (KAP) »

17.06. OMS pro SV - expertní skupina »

22.06. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

24.06. Setkání odborné metodické skupiny pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) »

25.06. Setkání odborné metodické skupiny pro chemii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) »

25.06. Setkání odborné metodické skupiny pro fyziku (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) »

03.08. Letní škola pro Pedagogy 2020 »

05.08. Letní škola pro asistenty pedagoga »

11.08. Letní škola čtenářké gramotnosti 2020 »

19.08. Letní škola matematické gramotnosti 2020 »

19.08. Letní škola polytechniky 2020 »

21.08. Letní škola digitální gramotnosti 2020 »

08.09. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

22.09. Kurz 3D tisku pro učitele v Centru virtuálního prototypování UJEP »

24.09. OMS pro SV - expertní skupina »

26.09. Setkání Odborné metodické skupiny pro digitální gramotnost »

29.09. Velký vzdělávací veletrh 2020 »

07.10. Seminář pro asistenty pedagoga »

12.10. Seminář pro asistenty pedagoga »

15.10. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

19.10. Kazuistický seminář »

22.10. Pedagogické dny »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuální konzultace »

22.10. Pedagogické dny - individuálí konzultace »

27.10. OMS SV »

27.10. Setkání odborných řešitelů minitýmu "Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje" »

29.10. Akreditovaný kurz - Jak na matematiku? část I. »

29.10. Akreditovaný kurz - Jak na chemii? část I. »

06.11. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

10.11. Veletrh „Jak na společné vzdělávání ?“ »

13.11. Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky »

16.11. Kazuistický seminář »

18.11. Setkání OMS pro Čtenářskou gramotnost »

20.11. Akreditovaný kurz - Jak na matematiku? část II. »

20.11. Akreditovaný kurz - Jak na chemii? část II. »

26.11. Pedagogické dny »

26.11. Setkání OMS pro Matematickou gramotnost »

03.12. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

04.12. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

07.12. Pedagogické dny »

07.12. 13:30 - 14:00 Individuální konzultace »

07.12. 14:00 - 14:30 Individuální konzultace »

07.12. 14:30 - 15:00 Individuální konzultace »

07.12. Seminář pro asistenty pedagoga »

07.12. Pracovní skupina KARIPO »

08.12. OMS SV »

09.12. Setkání odborné metodické skupiny na fyziku »

10.12. Setkání pedagogů vzdělávající nadané žáky »

14.12. Kazuistický seminář »

14.12. Pracovní skupina (Platforma) „Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost“ »

14.12. Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost »

14.12. Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe »

 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

 

Testy pro IKAP naleznete zde:

Vzdělávání, věda a výzkum

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies