MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Vzdělávání, věda a výzkum

 


Na sociální síti Facebook byla vytvořena skupina Krajský akční plán vzdělávání ÚK a také veřejná stránka Krajský akční plán vzdělávání ÚK.

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje je naplňován řadou investičních i neinvestičních projektů (např. Implementace Krajského akčního plánu 1).

Bližší informace o těchto projektech naleznete v menu na levé straně.


Kalendář akcí

zrušit filtr

06.02. OMS polytechniky 6. 2. 2018 »

08.02. OMS gramotností 8. 2. 2018 »

30.04. První setkání projektového týmu v rámci aktivity Individuální podpora pedagogů MŠ »

09.05. Setkání OMS chemie pro SŠ »

10.05. Schůzka metodiků odborných skupin »

10.05. Setkání OMS chemie pro ZŠ »

15.05. Setkání OMS digitální gramotnost »

17.05. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

17.05. Setkání OMS matematická gramotnost »

25.05. Setkání OMS KARIPO - Žatec »

28.05. Setkání OMS KARIPO - Most »

28.05. Setkání OMS KARIPO - Ústí nad Labem, Děčín »

30.05. Setkání OMS KARIPO - Teplice »

31.05. Setkání OMS KARIPO - Louny a Exkurze v Dětské psychiatrické nemocnici Louny »

04.06. Setkání OMS čtenářská gramotnost »

04.06. Setkání OMS KARIPO - Litoměřice »

07.06. Setkání OMS KARIPO - Chomutov »

12.06. Setkání OMS fyzika »

13.06. Setkání koordinátorů aktivity - Společně na trhu práce »

14.06. Schůzka metodiků odborných skupin »

14.06. Setkání OMS přírodopis a biologie »

25.06. Jednorázový odborný seminář - Čtenářská gramotnost »

12.07. Setkání koordinátorů spolupráce aktivity Společně na trhu práce »

30.07. Letní škola - Společné vzdělávání »

05.08. Letní škola - Fyzika »

21.08. Letní škola - Chemie »

23.08. Letní škola - Matematická gramotnost »

24.08. Letní škola - Biologie »

28.08. Letní škola - Digitální gramotnost »

13.09. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

19.09. OMS KARIPO - Teplice »

24.09. Odborný seminář pro Čtenářskou gramotnost »

26.09. OMS KARIPO - Most »

01.10. Svět sociálních sítí - Ústí nad Labem »

01.10. OMS pro Čtenářskou gramotnost »

02.10. Seminář AP a metodika I. st. ZŠ »

03.10. OMS KARIPO - Ústí n. Labem »

04.10. OMS KARIPO - Litoměřice »

04.10. OMS pro matematickou gramotnost »

10.10. OMS KARIPO - Louny »

16.10. PROKOM - Lubenec »

16.10. Seminář AP a metodika II. st. ZŠ »

17.10. PROKOM - Jílové »

18.10. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

18.10. PROKOM - Ústí nad Labem »

18.10. Kulatý stůl - Duální systém vzdělávání - budoucnost školství v Ústeckém kraji? »

23.10. PROKOM - Ústí nad Labem »

23.10. PROKOM - Liběšice »

30.10. PROKOM - Petrovice »

01.11. Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH) »

01.11. OMS biologie »

01.11. OMS chemie »

01.11. OMS fyzika »

06.11. Veletrh „Jak na společné vzdělávání II ??“ »

06.11. Setkání KARIPO Chomutov »

15.11. Veletrh gramotností (ČG, MG, DG) »

15.11. OMS digitální gramotnost »

22.11. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

29.11. Kybergrooming a sexting »

13.12. Setkání realizačního týmu Společně na trhu práce »

19.12. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s mentory a lídry »

20.12. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

 

Testy pro IKAP naleznete zde:

Vzdělávání, věda a výzkum

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies