MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Více informací o projektu
Ústecký kraj aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A), jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ i SŠ.

Projekt zahrnuje aktivity v oblasti matematické, čtenářské i digitální gramotnosti a polytechniky,  kde se zaměřujeme na fyziku, chemii a přírodopis/biologii. Neopomíjí ani spolupráci škol a firem i společné vzdělávání.


Databáze si klade za cíl usnadnit kontakt firem se zástupci škol a navázání spolupráce bez administrativních náročností.

Databáze spolupráce škol a firem v ÚKDatabáze spolupráce škol a firem ÚK - databáze školVíce informací o projektu

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí