MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Veletrh "Jak na společné vzdělávání"


Jedná se o osvětovou aktivitu. Smyslem veletrhu je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016, věnovat se výkaznictví podpůrných opatřeních (výkaz R 44), obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.

Akce je určena ředitelům, učitelům, odborným pracovníkům i široké veřejnosti z celého Ústeckého kraje, tak aby jim usnadnila vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZŠ a SŠ a zároveň zmínila i tematiku nadaných žáků.

Odborná veřejnost bude seznámena s tématikou současného dění v oblasti společného vzdělávání formou seminářů a modelových situací.

Pro návštěvníky veletrhu bude dále připravena široká nabídka z řad vystavovatelů (nakladatelství, NNO, sdružení atd.), které se této problematice přímo věnují. Na stáncích i v rámci krátkého prezentačního vstupu budou seznamovat se svou činností a s praktickou ukázkou využití, ovládání nabízených aplikací a učebních pomůcek.


Podrobné informace k akci Veletrh: Jak na společné vzdělávání? dne 9. 11. 2022

ext Program-veletrh-Jak-na-spolecne-vzdelavani-9-11-2022.pdf

Prezentace ze seminářů:

ext Cervena_Aby-se-deti-tesily-do-skoly....pdf

ext Cervena_Badatel_Metodika-prace-s-nadanymi.pdf

ext Cervena_Corinth.pdf

ext Cervena_Erasmus_Evropsky-sbor-solidarity.pdf

ext Cervena_Metodika-prace-s-nadanymi.pdf

ext Cervena_Modely-vyvazene-inkluze.pdf

ext Fialova-MK_Louny.pdf

ext Fialova_Agresivni-zak.pdf

ext Fialova_E-Twinning.pdf

ext Purpurova_Medialni-a-informacni-vzdelavani.pdfPodrobné informace k veletrhu: 9. 11. 2021 - Veletrh: Jak na společné vzdělávaní?

ext Katalog-vystavovatelu-veletrh-2021.pdf

Prezentace ze seminářů:

ext 01_Zatloukal-Distancni_vzdelavani_v_CR.pdf                                          ext  06_Kocourkova_Dusevni-zdravi-deti.pdf

ext 02_Sablik_Vyuka_pro_zivot_osobni_profesni_a_obcansky.pdf          ext 07_Jedlickova_Jak-pracujeme-na-nasi-skole.pdf

ext 03_Stech_Dopady-distancni-vyuky-na-rodice.pdf                                   ext 08_Beniskova_Jake-jsou-nadane-deti.pdf

ext 04_Brhelova_Distancni-vyuka-z-pohledu-PP-.pdf                                    ext 09_Hadkova_Badatelska_akademie_Datel.pdf             

ext 05_Kotova_Setkani_lidru_NZDM_SAS_skol_a_OSPOD.pdf                  ext 10_Tomicka-Reinhartova_Logopedicke-pomucky.pdf               

ext 11_Zapletalova_Zaci-s-PAS-v-dobe-covidove.pdf

 Reportáž z www.ustecko24.czhttps://www.ustecko24.cz/2021/11/25/usti-n-l-veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-pomohl-ucitelum-i-rodicum/Podrobné informace k veletrhu: 10.11.2020 - Veletrh: Jak na společné vzdělávání?

ext Katalog-vystavovatelu-2020.pdf

zvětšit/zmenšit

  ▼ Natočené záznamy seminářů 


"Práce s žáky s poruchou autistického spektra"

Mgr. Bc. Martina Brhelová 

(ředitel Speciální základní školy a Praktické školy v Ústí nad Labem, pod Parkem 2788, p. o.)


zvětšit/zmenšit

 

 

"Jak pracovat s žákem s naslouchadlem ve třídě"

REJA, spol. s. r. o. 


zvětšit/zmenšit

Evropské projekty pro školy a pedagogy

Možnosti čerpání informací a financování realizace projektů

EUROCENTRUM Ústí nad Labem, Mgr. Adéla Rypková 

ext Evropske-projekty-pro-skoly-a-pedagogy-2020.pptx


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníVeletrh "Jak na společné vzdělávání"

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies