MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Veletrh "Jak na společné vzdělávání"


Jedná se o osvětovou aktivitu. Smyslem veletrhu je předat nové či rozšiřující informace z oblasti společného vzdělávání dle vyhlášky č.27/2016, věnovat se výkaznictví podpůrných opatřeních (výkaz R 44), obohatit o nové zkušenosti, trendy či příklady dobré praxe z jiných školských zařízení a s učebními, kompenzačními pomůckami, které jsou na trhu k dostání.

Akce je určena ředitelům, učitelům, odborným pracovníkům i široké veřejnosti z celého Ústeckého kraje, tak aby jim usnadnila vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZŠ a SŠ a zároveň zmínila i tematiku nadaných žáků.

Odborná veřejnost bude seznámena s tématikou současného dění v oblasti společného vzdělávání formou seminářů a modelových situací.

Pro návštěvníky veletrhu bude dále připravena široká nabídka z řad vystavovatelů (nakladatelství, NNO, sdružení atd.), které se této problematice přímo věnují. Na stáncích i v rámci krátkého prezentačního vstupu budou seznamovat se svou činností a s praktickou ukázkou využití, ovládání nabízených aplikací a učebních pomůcek.


10.11.2020 - Velethr: Jak na společné vzdělávání?

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníVeletrh "Jak na společné vzdělávání"

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí