MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Tvorba a naplňování strategického plánu školy

Expert tvorby strategického plánu (Strategického plánu školy pro vytváření podmínek pro realizaci společného vzdělávání) bude na školách metodicky vést koordinátora strategického plánu škol, který bude v úzké spolupráci s činností pozice koordinátora SV. Ty budou působit na 21 školách, které vytipuje v Ústeckém kraji PPP Teplice.

Činnost koordinátorů SV na školách a koordinátora strategického plánu škol bude pod vedením expertů, mentorů a koordinátora PPP dále směřovat k podpoře koordinace spolupráce školy a její partnerské sítě v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí) a zprostředkovávání vzdělávání pedagogů a realizaci aktivit rozvíjejících jejich profesní kompetence ve vazbě na společné vzdělávání. Uvedené působení bude rovněž logicky směřovat ke zvýšení kvality vzdělávání pro všechny žáky, podpoře sociální koheze ve škole a budování přijímajícího, otevřeného, kooperativního a bezpečného vzdělávacího prostředí. V rámci výkonu své činnosti bude koordinátor strategického plánu škol intenzivně kooperovat s pedagogickými pracovníky, poradenskými pracovníky, poradenskými pracovníky školy.Aktivita je v provázanosti s aktivitou:

 

Individuální pomoc učitelům při práci se žáky se SVP.


V souvislosti se zahájením činnosti koordinátora společného vzdělávání na školách (KSV) a koordinátora strategického plánu škol (KSP) budou na zapojených školách uspořádány zahajovací (informační a motivační) workshopy, které budou orientovány na představení konceptu společného vzdělávání a jeho přínosu pro školu a širší školní komunitu, představení pozice KSV a KSP a obsahu jejich působení ve škole, představení procesu tvorby Strategického plánu školy (viz výše), včetně možnosti diskuse nad uvedenými tématy.


Workshopy:

11. 1. 2021 - Workshop na ZŠ Děčín XXXII, Míru 152

12. 1. 2021 - Workshop na ZŠ Litvínov - Hamr

13. 1. 2021 - Workshop na ZŠ Rumburk, Tyršova

18. 1. 2021 - Workshop na  ZŠ Palachova, Ústí nad Labem

19. 1. 2021 - Workshop na ZŠ Rumburk, U Nemocnice

21. 1. 2021 - Workshop na  ZŠ a MŠ Děčín IV

28. 1. 2021 - Workshop na ZŠ  s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2853


Strategické plány:

ext SP_ZS_A_SOCHORA.pdf

ext SP_ZS_BENESOV-NAD-PLOUCNICI-1-.pdf

ext SP_ZS_DECIN-XXXII.pdf

ext SP_ZS_DUBI_2.pdf

ext SP_ZS_EDISONOVA-Teplice-.pdf

ext SP_ZS_EDISONOVA-Varnsdorf-.pdf

ext SP_ZS_E_BENESE.pdf

ext SP_ZS_J.A.MOST.pdf

ext SP_ZS_JILOVE.pdf

ext SP_ZS_LITVINOV-HAMR.pdf

ext SP_ZS_LOM.pdf

ext SP_ZS_MACHOVO-NAMESTI.pdf

ext SP_ZS_PALACHOVA.pdf

ext SP_ZS_PLYNARENSKA.pdf

ext SP_ZS_RABASOVA.pdf

ext SP_ZS_RUMBURK_TYRSOVA.pdf

ext SP_ZS_RUSKA-LITVINOV.pdf

ext SP_ZS_SKOLNI-NAMESTI.pdf

ext SP_ZS_STRIBRNICKA.pdf

ext SP_ZS_TRMICE.pdf


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníTvorba a naplňování strategického plánu školy

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies