MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Technické vzdělávání 2017 - 2018

Projekt „ Technické vzdělávání - Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství“

Zkrácený název projektu: Technické vzdělávání

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002662 

Období realizace: 15. 1. 2017 - 31. 12. 2018


V roce 2018 podpořil Ústecký kraj deset středních odborných škol v Ústeckém kraji, ve kterých došlo k modernizaci odborných učeben a dílen. Náklady na nové vybavení, nábytek i stavební práce přesáhly 54 mil. Kč. Z 85 % byly financovány z dotací Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K podpoře byly vybrány obory, které jsou v současné době na trhu velmi žádané.

Cílem projektu je zlepšení kvality výuky.

Ve výsledku bylo modernizováno 33 odborných učeben a dílen v deseti středních odborných školách v Ústeckém kraji.

KONTAKTY A PARTNEŘI

 

 

 

Původní stav – Střední škola řemesel a služeb, Děčín - truhlářské stroje

 

Současný stav – Střední škola řemesel a služeb, Děčín - truhlářské stroje

Projekt je financován z IROP.

Technické vzdělávání 2017 - 2018

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies