MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

TECHNICKÉ KLUBY

Klíčová aktivita č. 1 – Technické kluby

Aktivita je směřována především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jejím prostřednictvím dojde k naplnění dílčích cílů stanovených v Krajském akčním plánu Ústeckého kraje, a to zejména: Podpořit výuku gramotností v zájmovém vzdělávání a zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím modernizace odborných učeben a výukových prostor škol, školských zařízení a zařízení volného času; zakoupením nových, moderních pomůcek pro výuku; zabezpečením technických podmínky k rozvoji žáků v oblasti digitálních kompetencí a informatického myšlení.

Na území Ústeckého kraje v 17 obcích vznikne a bude fungovat v rámci trvání projektu 19 technických klubů, které budou realizovat vzdělávací aktivity ve třech plánovaných oblastech:

  • Řemeslo a kreativita
  • Robotika a programování
  • Gramotnosti a podpora logického myšlení

Technické kluby budou v každé oblasti realizovat tyto činnosti:

  • Zájmové vzdělávání – kroužky (pro děti a žáky)
  • Otevřené dílny (pro veřejnost, rodiče s dětmi atd.)
  • Výukové programy (pro děti a žáky)

Některé technické kluby budou ještě prostřednictvím dalších výukových programů školit pedagogické pracovníky.

Pro zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy budou pracovníci technických klubů průběžně vzděláváni dle svého odborného zaměření. Využívat mohou i vzdělávací programy v rámci Odborných metodických skupin a také vzdělávání ve Stacionárním centru kolegiální podpory, které jsou součástí KA č. 3 tohoto projektu.

Informace o konkrétní činnosti jednotlivých technických klubů, pozvánky na akce atd. jsou uvedeny přímo na jejich stránkách, příp. na stránkách jejich zřizovatelů.


Seznam Technických klubů a odkazy na jejich stránky:

1.      Technický klub Bílina 11.  Technický klub Chomutov ESOZ
2.      Technický klub Česká Kamenice 12.  Technický klub Litoměřice 
3.      Technický klub Duchcov 13.  Technický klub Kadaň 
4.      Technický klub Louny14.  Technický klub Žatec 
5.      Technický klub Štětí 15.  Technický klub Jirkov
6.      Technický klub Ústí nad Labem16.  Technický klub Roudnice nad Labem 
7.      Technický klub Děčín ČVUT17.  Technický klub Krupka 
8.      Technický klub Děčín VOŠ a SPŠ18.  Technický klub Litvínov 
9.      Technický klub Most 19.  Technický klub Lovosice 
10.  Technický klub Chomutov (Domeček) 

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)TECHNICKÉ KLUBY

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies