MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

Projekt „Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů“

Zkrácený název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A (IKAP A)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 

Období realizace: 1. 6. 2017 - 31. 3. 2020


Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A), jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ i SŠ.

Projekt zahrnuje aktivity v oblasti matematické, čtenářské i digitální gramotnosti a polytechniky,  kde se zaměřujeme na fyziku, chemii a přírodopis/biologii. Neopomíjí ani spolupráci škol a firem i společné vzdělávání.

Pro tyto oblasti jsme vytvořili Odborné metodické skupiny (OMS)  vedené krajskými metodiky, jejichž úkolem je tvorba vzdělávacích programů na míru či motivačních programů podporujících rozvoj systémové spolupráce pedagogů. S vytvořenými mobilními centry kolegiální podpory (MCKP) navštěvujeme přímo v sídlech mateřské, základní i střední školy, které si mohou tuto návštěvu dohodnout přímo u krajských metodiků. Seznam všech programů MCKP naleznete zde. Pomůcky, které jsou používány v rámci výjezdů MCKP, si školy mohou zdarma vypůjčit v naší půjčovně.

V oblasti spolupráce škol a firem se podařilo již v začátcích oslovit mnoho podnikatelských subjektů a to prostřednictvím Okresních hospodářských komor, které s firmami řeší možnosti zapojení žáků do praxí, návštěvy ve firmách atd.

V rámci kariérového poradenství je jako partner projektu zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, prostřednictvím které byly zřízeny pozice koordinátorů kariérového poradenství.


Projekt je komplementární s projektem Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B).


ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

AKCE A UDÁLOSTI

ADMINISTRATIVA

KONTAKTY A PARTNEŘIzrušit filtr

19.12. OMS pro Fyziku, 19. 12. 2019, Ústí nad Labem »

11.12. OMS pro Matematickou gramotnost 11.12. 2019 »

05.12. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

28.11. Setkání OMS Biologie (IKAP) a minitým A (KAP), 28.11. 2019 »

27.11. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s mentory a lídry »

27.11. OMS Chemie (IKAP) a minitým A (KAP), 27. 11. 2019 »

21.11. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

21.11. Závěrečná schůzka koordinátorů spolupráce IKAP A a minitýmu B (KAP) »

12.11. Veletrh „Jak na společné vzdělávání ??“ »

24.10. Seminář: Péče o žáky s psychiatrickou diagnózou »

22.10. Řešení nestandardních situací při výuce žáka s PAS ve výuce »

17.10. Schůzka koordinátorů Společně na trhu práce »

16.10. KARIPO Chemie – Unipetrol Litvínov »

10.10. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

04.10. Velký vzdělávací veletrh »

04.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost 4. 10. 2019 »

25.09. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s mentory a lídry »

24.09. KARIPO Chemie – pro oblast ÚL, MO, LTM, DC »

17.09. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

25.08. OMS Čtenářská gramotnost, 25. 8. 2019 »

23.08. Letní škola Biologie »

23.08. Letní škola Chemie »

23.08. Letní škola Fyziky »

23.08. Letní škola pro Čtenářskou gramotnost »

23.08. Letní škola pro Matematickou gramotnost »

23.08. Letní škola pro Digitální gramotnost »

22.08. Schůzka koordinátorů Společně na trhu práce »

20.06. OMS Chemie, Ústí nad Labem, 20. 6. 2019 »

18.06. OMS Biologie, Litoměřice, 18.6.2019 »

13.06. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

13.06. OMS pro Fyziku, 13. 6. 2019, Teplice »

05.06. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s mentory a lídry »

03.06. Setkání KARIPO Litoměřicko – Elektrotechnika »

14.05. Setkání KARIPO – Elektrotechnika Chomutov, Most, Louny »

09.05. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

09.05. Setkání OMS Chemie - 9.5. 2019, Unipetrol »

07.05. Setkání KARIPO – Elektrotechnika Ústí nad Labem + Děčín »

25.04. OMS matematická gramotnost a setkání minitýmu A projektu KAP, 25.4. 2019, Most »

25.04. OMS digitální gramotnost a setkání minitýmu A projektu KAP, Ústí nad Labem, 25. 4. 2019 »

18.04. Setkání koordinátorů spolupráce aktivity Společně na trhu práce »

11.04. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

10.04. Setkání KARIPO Elektrotechnika Teplice »

28.03. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

21.03. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost a minitýmu čtenářské gramotnosti a rozvoje výuky cizích jazyků (D), Ústí nad Labem, 21.3. 2019 »

20.03. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s mentory a lídry »

07.03. Schůzka koordinátorů spolupráce Společně na trhu práce »

05.03. Setkání KARIPO Strojírenství Louny, Most, Chomutov a minitýmu C »

07.02. Schůzka koordinátorů spolupráce aktivity Společně na trhu práce »

06.02. OMS Čtenářská gramotnost Ústí nad Labem »

05.02. OMS KARIPO - strojírenství Ústí nad Labem »

29.01. OMS Fyzika Ústí nad Labem »

24.01. OMS Matematická gramotnost Most »

17.01. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

09.01. OMS KARIPO – strojírenství »

Velký vzdělávací veletrh 2019

zvětšit/zmenšit

Letní školy 2019

zvětšit/zmenšit

Projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu. Celkový rozpočet projektu je cca 49 mil. Kč, z toho je téměř 90 % finančních prostředků určeno na přímé aktivity.Testy pro IKAP naleznete zde:

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí