MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

Projekt „Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů“

Zkrácený název projektu: I-KAP A 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 

Období realizace: 1. 6. 2017 - 31. 3. 2020


Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP A), jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ i SŠ.

Projekt zahrnuje aktivity v oblasti matematické, čtenářské i digitální gramotnosti a polytechniky,  kde se zaměřujeme na fyziku, chemii a přírodopis/biologii. Neopomíjí ani spolupráci škol a firem i společné vzdělávání.

Pro tyto oblasti jsme vytvořili Odborné metodické skupiny (OMS)  vedené krajskými metodiky, jejichž úkolem je tvorba vzdělávacích programů na míru či motivačních programů podporujících rozvoj systémové spolupráce pedagogů. S vytvořenými mobilními centry kolegiální podpory (MCKP) navštěvujeme přímo v sídlech mateřské, základní i střední školy, které si mohou tuto návštěvu dohodnout přímo u krajských metodiků. Seznam všech programů MCKP naleznete zde. Pomůcky, které jsou používány v rámci výjezdů MCKP, si školy mohou zdarma vypůjčit v naší půjčovně.

V oblasti spolupráce škol a firem se podařilo již v začátcích oslovit mnoho podnikatelských subjektů a to prostřednictvím Okresních hospodářských komor, které s firmami řeší možnosti zapojení žáků do praxí, návštěvy ve firmách atd.

V rámci kariérového poradenství je jako partner projektu zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, prostřednictvím které byly zřízeny pozice koordinátorů kariérového poradenství.


Projekt je komplementární s projektem Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B).


ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

AKCE A UDÁLOSTI

ADMINISTRATIVA

KONTAKTY A PARTNEŘIzrušit filtr

20.12. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

19.12. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s mentory a lídry »

13.12. Setkání realizačního týmu Společně na trhu práce »

29.11. Kybergrooming a sexting »

22.11. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

15.11. Veletrh gramotností (ČG, MG, DG) »

15.11. OMS digitální gramotnost »

06.11. Veletrh „Jak na společné vzdělávání II ??“ »

06.11. Setkání KARIPO Chomutov »

01.11. Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH) »

01.11. OMS biologie »

01.11. OMS chemie »

01.11. OMS fyzika »

30.10. PROKOM - Petrovice »

23.10. PROKOM - Ústí nad Labem »

23.10. PROKOM - Liběšice »

18.10. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

18.10. PROKOM - Ústí nad Labem »

17.10. PROKOM - Jílové »

16.10. PROKOM - Lubenec »

16.10. Seminář AP a metodika II. st. ZŠ »

10.10. OMS KARIPO - Louny »

04.10. OMS KARIPO - Litoměřice »

04.10. OMS pro matematickou gramotnost »

03.10. OMS KARIPO - Ústí n. Labem »

02.10. Seminář AP a metodika I. st. ZŠ »

01.10. OMS pro Čtenářskou gramotnost »

26.09. OMS KARIPO - Most »

24.09. Odborný seminář pro Čtenářskou gramotnost »

19.09. OMS KARIPO - Teplice »

13.09. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

28.08. Letní škola - Digitální gramotnost »

24.08. Letní škola - Biologie »

23.08. Letní škola - Matematická gramotnost »

21.08. Letní škola - Chemie »

05.08. Letní škola - Fyzika »

30.07. Letní škola - Společné vzdělávání »

12.07. Setkání koordinátorů spolupráce aktivity Společně na trhu práce »

25.06. Jednorázový odborný seminář - Čtenářská gramotnost »

14.06. Schůzka metodiků odborných skupin »

14.06. Setkání OMS přírodopis a biologie »

13.06. Setkání koordinátorů aktivity - Společně na trhu práce »

12.06. Setkání OMS fyzika »

07.06. Setkání OMS KARIPO - Chomutov »

04.06. Setkání OMS čtenářská gramotnost »

04.06. Setkání OMS KARIPO - Litoměřice »

31.05. Setkání OMS KARIPO - Louny a Exkurze v Dětské psychiatrické nemocnici Louny »

30.05. Setkání OMS KARIPO - Teplice »

28.05. Setkání OMS KARIPO - Most »

28.05. Setkání OMS KARIPO - Ústí nad Labem, Děčín »

25.05. Setkání OMS KARIPO - Žatec »

17.05. OMS Společné vzdělávání projektu IKAP - Schůzka metodika pro inkluzi s experty »

17.05. Setkání OMS matematická gramotnost »

15.05. Setkání OMS digitální gramotnost »

10.05. Schůzka metodiků odborných skupin »

10.05. Setkání OMS chemie pro ZŠ »

09.05. Setkání OMS chemie pro SŠ »

08.02. OMS gramotností 8. 2. 2018 »

06.02. OMS polytechniky 6. 2. 2018 »

Velký vzdělávací veletrh 2019

zvětšit/zmenšit

Letní školy 2019

zvětšit/zmenšit

Projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a realizuje jej Odbor strategie, přípravy a realizace projektu. Celkový rozpočet projektu je cca 49 mil. Kč, z toho je téměř 90 % finančních prostředků určeno na přímé aktivity.Testy pro IKAP naleznete zde:

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí