MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Ústí nad LabemNechraniceLounyRoudniceFlájeTepliceMilesovkaŽatecČeské ŠvýcarskoVarnsdorfChřibskáLitoměřickoKlínovecPravčická bránaTolštejnMostRanáHazmburkDěčínKadaňErbenova vyhlídkaŘípChomutovHorní JiřetínRubmurk

Strategické projekty OPST


     Transformace regionu jako příležitost jeho rozvoje 

  Na 30. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje byl završen proces výběru strategických projektů na území Ústeckého kraje k financování z Fondu spravedlivé transformace. V rámci tohoto fondu poskytne Evropská unie České republice celkem 41 miliard korun na podporu tzv. uhelných regionů, pro které je přechod na klimaticky neutrální ekonomiku nejnáročnější. „Ústecký kraj patří mezi tři české regiony, jejichž hospodářství je závislé na těžbě uhlí. Odklon od uhlí proto pro nás má řadu negativních dopadů, a to jak ekonomických, tak i sociálních. Chceme docílit toho, aby zde byl dostatek pracovních míst i po ukončení těžby uhlí. Zároveň ale také usilujeme o co nejhodnotnější revitalizaci a rekultivaci krajiny,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje a předseda Regionální stálé konference Ústeckého kraje Jan Schiller a dodal, že vláda Ústeckému kraji pro tyto účely vyčlenila z celkové alokace 38,6 %, což činí cca 15,8 miliard korun.

V rámci výzvy vyhlášené Ústeckým krajem k předkládání potenciálně strategických projektů bylo předloženo celkem 49 projektů za 135 miliard korun. Projekty hodnotili zkušení externí odborníci z celé České republiky podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. V další fázi je posoudili členové pracovních skupin RSK ÚK složených ze zástupců regionu. Za strategický se považuje projekt, který je svým zaměřením, rozsahem, či jinými charakteristikami unikátní.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje  schválila 11 strategických projektů, které budou zařazeny do Plánu transformace Ústeckého kraje  a doporučeny k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace.  Vnímám velmi pozitivně různorodost aktérů zapojených do procesu transformace našeho kraje. Přínosná bude spolupráce kraje s univerzitou, obdobně bude užitečná například spolupráce Úřadu práce s našimi středními školami,“ uvedla členka RSK, radní pro oblast strategie přípravy a realizace projektů, Iva Dvořáková a dodala, že další projekty by mohly být financovány v rámci různých tematických výzev a z dalších fondů Evropské unie. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Krajským sdružením Národní sítě Místních akčních skupin bude kraj informovat veřejnost o přípravách tematických výzev a grantů určených například pro obce či malé a střední podnikatele.

Seznam strategických projektových záměrů schválila RSK ÚK konsensuálně, stejně tak nastavení parametrů pro jejich podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Výše podpory na jeden projekt by měla být limitována na max. 50 milionů EUR, na strategické projekty pak půjde max. 50 % z celkové alokace určené pro Ústecký kraj (7,9 miliard korun).


Informace o programu OPST včetně strategických projektů naleznete i na oficiálních stránkách MŽP, které se věnují této problematice: Strategické projekty – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz).Strategické projekty Ústeckého kraje * projekt zařazen s prioritou č. 2 (bude financován z OPST za předpokladu volné alokace finančních prostředků)

 
Fond spravedlivé transformace/ Operační program Spravedlivá transformaceStrategické projekty OPST

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies