MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společné vzdělávání

Odborná metodická skupina (OMS) pro společné vzdělávání,  kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů a mentorů, je zaměřena na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Metodik spolu s experty se snaží vyhledávat příklady dobré praxe, zohledňovat náměty od pedagogů vč. zajímavých metod, procesů a pomůcek a koordinovaně je zavádí do výuky. Mentoři inkluze se podílí přímo v terénu na podpoře lídrů tedy učitelů, rovnoměrně zastoupených v rámci celého ústeckého kraje a zapojených do projektu, kteří tyto poznatky předávají v rámci své školy. Pomoc spočívá zejména v metodické podpoře (konzultaci) při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a v poskytování poradenství.
Jednou z priorit je vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol, které je zaměřeno na metodické vedení a rozvoj znalostí v oblastech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které probíhá v rámci OMS a letní školy. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Proč společné vzdělávání ?


Veletrh „Jak na společné vzdělávání ??“ 12.11.2019

ext Novinky-v-poradenskych-sluzbach-pro-skoly-PhDr.-J.Zapletalova.pdf

ext Vykazovani-podpurnych-opatreni-Ing.-J.Nebrensky.pdf

ext Nejnovejsi-inovace-ve-vzdelavani-z-Finska-S.Backman.pdf

ext Poradenske-a-edukacni-centrum-Mgr.-J.Linhartova.pdf

ext Tandemova-vyuka-a-hodnoceni-zaku-S.Backman.pdf


Výukový materiál - práce s BEE-BOT - rozvoj komunikačních kompetencí

ext Vyukovy-material-rozvoj-komunikacnich-kompetenci-IKAP.pdf


Relaxační metody u dětí s hyperaktivitou

zvětšit/zmenšit

 

Žáci s odlišným mateřským jazykem

zvětšit/zmenšit

 

Práce s žákem s poruchou autistického spektra

zvětšit/zmenšit

Komunikace s rodičem při nestandardní situaci

zvětšit/zmenšit

Jak pracovat s nadaným žákem ve třídě

zvětšit/zmenšit


Jak pracovat se skupinou nadaných žáků

zvětšit/zmenšit


Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNASpolečné vzdělávání

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies