MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společné vzdělávání

Odborná metodická skupina (OMS) pro společné vzdělávání,  kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů a mentorů, je zaměřena na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Metodik spolu s experty se snaží vyhledávat příklady dobré praxe, zohledňovat náměty od pedagogů vč. zajímavých metod, procesů a pomůcek a koordinovaně je zavádí do výuky. Mentoři inkluze se podílí přímo v terénu na podpoře lídrů tedy učitelů, rovnoměrně zastoupených v rámci celého ústeckého kraje a zapojených do projektu, kteří tyto poznatky předávají v rámci své školy. Pomoc spočívá zejména v metodické podpoře (konzultaci) při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a v poskytování poradenství.
Jednou z priorit je vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol, které je zaměřeno na metodické vedení a rozvoj znalostí v oblastech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které probíhá v rámci OMS a letní školy. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.
 

Proč společné vzdělávání ?

 

Relaxační metody u dětí s hyperaktivitou

zvětšit/zmenšit

 

Žáci s odlišným mateřským jazykem

zvětšit/zmenšit

 

Práce s žákem s poruchou autistického spektra

zvětšit/zmenšit

Komunikace s rodičem při nestandardní situaci

zvětšit/zmenšit

Jak pracovat s nadaným žákem ve třídě

zvětšit/zmenšit


Jak pracovat se skupinou nadaných žáků

zvětšit/zmenšit


Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNASpolečné vzdělávání

© 2019 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí