MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Společně na trhu práce


 

Ústecký kraj v rámci projektu IKAP A 1 a ve spolupráci s Okresními hospodářskými komorami Ústeckého kraje od  září 2017 provádí dotazníkové šetření ve firmách napříč celým Ústeckým krajem. Toto dotazníkové šetření se zaměřuje především na oblast spolupráce středních škol a firem a úroveň této spolupráce.

 

Rádi bychom Vám usnadnili navázání spolupráce se středními školami v Ústeckém kraji, použijte naši databázi:

Databáze spolupráce škol a firem

https://rskuk.cz/databaze-spoluprace-skol-a-firem-v-ukJste firma a chcete se zapojit do projektu?  Vstupte do světa vzdělání, spolupracujte se školami na odborné výuce a získejte přístup k mladým talentům, novým myšlenkám a možnosti zkvalitnit výuku na středních školách v Ústeckém kraji . V případě zájmu kontaktujte:  ext Kontakty_OMS_spoluprace.pdf

Dokumenty

Tato publikace vytvořená v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je určená jak zástupcům středních škol, tak zástupcům firem a zaměstnavatelských svazů, kteří se plánují angažovat se (nebo se již angažují) ve výchově a vzdělávání žáků středních škol.

Výsledek obrázku pro kráčíme pospolu

Průvodce pro firmy: ext Pruvodce_pro_firmy-cast1.pdfext Pruvodce_pro_firmy-cast2.pdfext Pruvodce_pro_firmy-cast3.pdf

Příručka obsahuje:

zdroj: http://www.nuv.cz/pospolu

 Vzory smluv potřebné k navázání spolupráce škola x firma:

ext Doporuceni.pdf  ext Vzor_dohoda-nezletileho-zaka-a-zamestnavatele.pdf ext Vzor_dohoda-plnoleteho-zaka-a-zamestnavatele.pdf


AKTUALITY


Výstupy aktivity:30. 11. 2019

Dne 21. 11. 2019 proběhla schůzka Odborné metodické skupiny (OMS) "Společně na trhu práce", které se zúčastnili koordinátoři spolupráce, zástupci středních škol, Agentury CzechInvest a  zástupci krajského úřadu. Byly prezentovány výstupy aktivity "Společně na trhu práce" a projektu IKAP A - Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů.

prezentace: ext vyhodnoceni-Spolecne-na-trhu-prace.pdf


31. 10. 2019


Dne 4. 10. 2019 proběhl Velký vzdělávací veletrh na Výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích, veletrhu se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje a také široká odborná veřejnost.  


K datum 30. 10. 2019 zmapováno 546 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy: 


Dne 7. 11. 2019 absolvují koordinátoři spolupráce  kurz Instruktor odborného výcviku. Kurz poskytuje Národní ústav pro vzdělávání v Praze.

Dne 21. 11. 2019 v 10:30 hod proběhne závěrečná OMS schůzka aktivity Společně na trhu práce, kde se sejdou koordinátoři spolupráce spolu se zástupci škol. Budou prezentovány výstupy aktivity, výstupy projektu, proběhne diskuze k tématu spolupráce škol a firem.30. 9. 2019

K datu 30. 9. 2019 zmapováno 525 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

Šetření ve firmách bude probíhat do konce měsíce listopadu, pak budou data vyhodnocena. Kontakty na vytipované firmy, vhodné ke spolupráci, budou předány na odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚÚK.

 VELETRH IKAP A 

= SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE =


níže naleznete program veletrhu IKAP A, aktivity Společně na trhu práce, který proběhne dne 4. 10. 2019 od 11:30 hod na Zahradě Čech, v Litoměřicích (Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice).
 Aktivita Společně na trhu práce (kariérové poradenství) bude mít k dispozici pavilón G.

 

PROGRAM aktivity Společně na trhu práce:

 

11:30 - 11:40                     Ing. Jana Šubrtová: Zahájení a úvodní slovo

11:40 – 11:45                    Ing. František Jochman: Informace z Okresních hospodářských komor ÚK

11:45 – 12:15                     Ing. Dagmar Prošková: Predikce potřeb trhu práce

12:20 – 12:40                   Mgr. Dana Škarydová: Vyhodnocení používání kariérového nástroje Salmondo a srovnání s diagnostikou Comdi

12:45 – 13:10                     Ing. Zdeněk Hušek: představení projektu ECOS4IN

13:15 – 13:30                     Jan Wedlich: Inovace pro střední školy v ÚK? Co nabízí Inovační centrum Ústeckého kraje?

Příklady dobré spolupráce – zástupci firem a škol

13:30 – 13:50                       Personna International CZ s.r.o., Ing. Jitka Bauerová – personální ředitelka

13:50 – 14:10                     2 JPC a.s., Ing. Vojtěch Křenovský - provozní ředitel a člen představenstva společnosti

14:10 – 14:30                    Raeder Falge, s.r.o., Ing. Štěpánka Zímová

14:30 – 14:50                     Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín, Mgr. Bc. Jana Férová – ředitelka školy

14:50 – 15:10                     Rotor Clip, s.r.o., Ing. Vladimír Kysela- generální ředitel a Technický klub Litoměřice, Bc. Jiří Rudolf

15:10 – 15:30                     Lovochemie a.s., Ing. Anna Šímová personální ředitelka

15:30 – 16:00                     Promítání videospotů pro kariérové poradenství

Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek

Program celého veletrhu: 

ext Program-Velky-vzdelavaci-veletrh-2019-final.pdf

Těšíme se na Vás!


 

30. 8. 2019

K datu 30. 8. 2019 zmapováno 504 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

 

V přípravě je II. ročník vzdělávacího veletrhu, který proběhne dne 4. 10. 2019 od 9:00 hod do 16:00 hod, kde aktivita Společně na trhu práce spolu s kariérovým poradenstvím bude prezentovat v pavilonu G na Výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích. Informace budou postupně aktualizovány. Těšíme se na Vás!!!31. 7. 2019

K datu 30. 6. 2019 zmapováno 483 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

Prezentace:

ext prezentace_30.-7.-2019_info-o-aktivite-Spolecne-na-trhu-prace.pptx


 

30. 6. 2019

 K datu 31. 5. 2019 zmapováno 449 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:


Nejčastěji poptávané střední školy pro možnou spolupráci a zapojení žáků středních škol do firem:

31. 5. 2019

K datu 30. 4. 2019 zmapováno 428 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

30. 4. 2019

K datu 31. 3. 2019 zmapováno 407 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

Dne 13. 6. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.4. 4. 2019

V měsíci březnu proběhlo další šetření potřeb firem v Ústeckém kraji.

Výstupy:


-          ext prezentace_Subrtova_info-o-aktivite-Spolecne-na-trhu-prace.pptx

-           ext stav-a-vyvoj-podnikatelskeho-prostredi-IKAP-A.pptx

 

Dne 18. 4. 2019 se sejdou zástupci Okresního hospodářských komor Ústeckého kraje, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.


4. 3. 2019

K datu 31. 1. 2019 zmapováno 341 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

Dne 7. 3. 2019 se sejdou zástupci Okresních hospodářských komor, koordinátoři spolupráce, na pravidelné schůzce.


1. 2. 2019

K datu 31. 12. 2018 zmapováno 341 firem napříč všemi obory a okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

Dosavadní výstupy aktivity Společně na trhu práce naleznete zde: ext vystupy-IKAP-A-Spolecne-na-trhu-prace-prosinec-2018.pdf


3. 12. 2018

K datu 30. 11. 2018 zmapováno celkem 299 firem napříč všemi okresy Ústeckého kraje.

Výstupy:

·         Z dotazovaných 299 firem bude 244 hledat nové zaměstnance.

·         155 již realizuje spolupráci s konkrétní střední školou, a to nejčastěji formou praxí a exkurzí. Celkem 250 firem má o další spolupráci zájem.


22. 10. 2018:

V rámci aktivity Společně na trhu práce bylo 31. 8. 2018 zmapováno již 257 napříč všemi obory.

Výstupy:

·         Až 212 firem bude do budoucna hledat nové zaměstnance.

·         134 firem již realizuje spolupráci se střední školou v kraji. Nejčastější spolupráce je formou praxí a exkurzí.

·         Zájem o další spolupráci má 209 firem a to formou spolupráce, exkurze a účasti na školním vzdělávacím programu a akčních plánech vzdělávání.

·         Důvodem proč firmy nespolupracují je často administrativní zátěž – se snížením této zátěže pomůže projekt.

 


1. 7. 2018

V měsíci červnu bylo zmapováno 21 firem z Ústeckého kraje, celkem zmapováno 163 firem v rámci dotazníkového šetření, které probíhá od 1. září 2017.

Hlavní zjištění:

137 firem z celkového počtu 163 bude do budoucna hledat zaměstnance. Jen 83 z celkového počtu firem má již navázanou spolupráci s některou ze středních škol, a to nejčastěji formou odborných praxí. O navázání a rozvoj spolupráce má zájem 128 firem.


Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNASpolečně na trhu práce

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies