MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Semináře pro asistenty pedagoga

Cílem seminářů je seznámit asistenty pedagoga s rozšiřujícími informacemi z oblasti jejich praxe. Zaměření bude na problematiku

jejich postavení v pedagogickém sboru, náplň práce v souladu s platnou legislativou, přípravu na požadavky škol, spolupráci s

učiteli ve třídách, kompetenci asistentů pedagoga při práci s dětmi se SVP, přípravu na výuku apod. Na seminářích budou zařazeny

modelové situace, prostor pro dotazy jak skupinově položenými tak individuálně po ukončení semináře.


Jeden seminář bude určen až pro 90 účastníků.

Místo konání – prostory KÚ ÚK či Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (https://www.svkul.cz/)


                    

On-line seminář: Seznámení s metodikou práce asistenta pedagoga v hodinách českého jazyka od 1. do 5. ročníku ZŠ (teorie)

zvětšit/zmenšit

V případě dotazů, neváhejte oslovit lektorku přes e-mail.  Kontakt- brh@volny.cz


7. 12. 2020 -  Seminář: Metodika práce v hodinách matematiky na 1 st. ZŠ pro asistenty pedagoga

zvětšit/zmenšit

Časový harmonogram seminářů:

7.10.2020 - Seminář: Metodika práce v hodinách českého jazyka na 1 st. ZŠ pro asistenty, 1.-3. ročník 

12.10.2020 - Seminář: Metodika práce v hodinách českého jazyka na 1. st. ZŠ pro asistenty, 4.-5. ročník - zrušeno a natočena metodika

10. 6. 2021 Seminář: Metodika práce v hodinách českého jazyka na 1. st. ZŠ pro asistenty pedagoga

16. 6. 2021 Seminář: Metodika práce v hodinách matematiky na 1. st. ZŠ pro asistenty pedagoga

17.6.2021 Seminář: Metodika práce asistenta pedagoga při distanční výuce

22.6.2021 Seminář: Komunikace asistenta pedagoga

13.10.2021 Seminář: Komunikace vs. PP a jejich kompetence v komunikaci s rodiči

19. 10. 2021 Seminář: Zvládání agrese u dětí 

5.4.2022 Seminář: Úloha asistenta pedagoga při adaptaci žáků po návratu k běžnému režimu škol, nové situace

19.4.2022 Seminář: Práce asistenta pedagoga se žáky s různým typem postižení (znevýhodnění) v režimu jedné třídy

02. 11. 2022 Seminář: práce se skupinou a cizincem

03. 11. 2022 Seminář: agresivní žák

06. 03. 2023 Seminář: Jak může AP podpořit diferenciovanou výuku?

07. 03. 2023 Seminář: Jak může AP podpořit tandemovou výuku?


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníSemináře pro asistenty pedagoga

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies