MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Semináře pro asistenty pedagoga

Cílem seminářů je seznámit asistenty pedagoga s rozšiřujícími informacemi z oblasti jejich praxe. Zaměření bude na problematiku

jejich postavení v pedagogickém sboru, náplň práce v souladu s platnou legislativou, přípravu na požadavky škol, spolupráci s

učiteli ve třídách, kompetenci asistentů pedagoga při práci s dětmi se SVP, přípravu na výuku apod. Na seminářích budou zařazeny

modelové situace, prostor pro dotazy jak skupinově položenými tak individuálně po ukončení semináře.


Jeden seminář bude určen až pro 90 účastníků.

Místo konání – prostory KÚ ÚK či Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem (https://www.svkul.cz/)


                    

On-line seminář: Seznámení s metodikou práce asistenta pedagoga v hodinách českého jazyka od 1. do 5. ročníku ZŠ (teorie)

zvětšit/zmenšit

V případě dotazů, neváhejte oslovit lektorku přes e-mail.  Kontakt- brh@volny.cz


7. 12. 2020 -  Seminář: Metodika práce v hodinách matematiky na 1 st. ZŠ pro asistenty pedagoga

zvětšit/zmenšit

Časový harmonogram seminářů:

7.10.2020 - Seminář: Metodika práce v hodinách českého jazyka na 1 st. ZŠ pro asistenty, 1.-3. ročník 

12.10.2020 - Seminář: Metodika práce v hodinách českého jazyka na 1. st. ZŠ pro asistenty, 4.-5. ročník


04/2021 – 2 termíny

10/2021 – 2 termíny

04/2022 – 2 termíny

10/2022 – 2 termíny

02/2023 – 2 termíny


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníSemináře pro asistenty pedagoga

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí