MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

SCKP

STACIONÁRNÍ CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY ÚSTECKÉHO KRAJE (SCKP)

při Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen SCÚK) je organizací s krajskou působností. Jejím hlavním cílem je vytvořit podmínky pro pedagogy v Ústeckém kraji tak, aby mohli využívat moderní pomůcky v oblasti – čtenářské, digitální a polytechnické gramotnosti i v předmětech matematika, fyzika, biologie a chemie. SCKP je určeno pedagogům, školám a školským zařízením a také veřejnosti. Více informací naleznete zde.

SCKP vzniklo v předešlém projektu IKAP B reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 .


zvětšit/zmenšit

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYSCKP

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies