MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Rozvoj kariérového poradenství

Z důvodu potřebnosti kariérového poradenství na školách a jeho pozitivním vlivem na rozhodování žáků o své budoucnosti je aktivita opět zařazena do IKAP II. Vychází z předešlého projekt IKAP I, ale je obohacena o nové inovativní prvky. Apel bude kladen na práci s žáky na ZŠ.

Partnerem projektu v této aktivitě je: 

Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (PPP Teplice)


Rozvoj kariérového poradenství - KARIPO

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Rozvoj kariérového poradenství

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies