MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Ústí nad LabemMostRubmurkHorní JiřetínVarnsdorfChřibskáHazmburkČeské ŠvýcarskoNechraniceKlínovecPravčická bránaRoudniceDěčínLitoměřickoChomutovTepliceMilesovkaLounyKadaňTolštejnŘípRanáErbenova vyhlídkaFlájeŽatec

Regionální akční plán (RAP) - Aplikace

Aplikace pro vkládání projektů do Regionálního akčního plánu

* takto označené položky je nutné vyplnit

E-mailová adresa *
Typ nositele projektu *
Uveďte nositele

Pokračovat

Nemůžete podat žádost do některé z výzev?
Vyplňte prosím formulář Bariéry čerpání

« zpět

Projekty a projektové záměry pro ESIF

* takto označené položky je nutné vyplnit

Operační program *
Specifický cíl *
Vazba na další OP

Integrované nástroje
Název projektu *
Cíl projektu *
Nositel projektu *
Soulad projektu se strategií
Celkový rozpočet projektu *
Termín podání žádosti *
Indikátor výstupu
Stav projektu *

Souhlas se zpracováním informací o projektu
Pro účely Regionálního akčního plánu ÚK *

Pro potřeby členů Pracovních skupin při Regionální stálé konferenci ÚK *

Pro potřeby jiných institucí *

« zpět

Projekty z národních zdrojů

* takto označené položky je nutné vyplnit

Název projektu *
Stručný popis projektu *
Charakter projektu (INV/NEINV) *
Nositel projektu *
Místo realizace *
Kód místa realizace *
dle https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce
Region dle SRÚK 2027 *
Cíl SRÚK 2027 *
Motiv pro realizaci *
Kategorie projektu *
Rok zahájení *
Rok dokončení *
Celkové náklady projektu *
-- z toho EU *
-- z toho stát *
-- z toho kraj *
-- z toho vlastní *

Souhlas se zpracováním informací o projektu
Pro účely Regionálního akčního plánu ÚK *

Pro potřeby členů Pracovních skupin při Regionální stálé konferenci ÚK *

Pro potřeby jiných institucí *

Národní investiční plán *

Strategie rozvoje Ústeckého kraje 2027 *

Aplikace RAP slouží pro monitorování připravenosti projektů pro podání do jednotlivých operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci tzv. územní dimenze a projektů, které by vkladatelé chtěli realizovat s podporou národních dotačních programů.

Z aplikace bude pracovními skupinami Regionální stálé konference vytvořen Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (RAP), který slouží pro plánování a přípravu zaměření jednotlivých výzev operačních programů a přípravu podkladů pro stanovení požadavků na národní dotační programy. Zápis projektu do aplikace nemá přímý vliv na pozdější výběr projektu pro dotaci.

Projekty vložené do části „Projekty z národních zdrojů“ budou využívány pro zpracování podkladu pro Národní investiční plán, pro přípravu nového programového období EU po roce 2020 a hodnocení naplňování cílů Strategie rozvoje Ústeckého kraje.

Regionální akční plán (RAP)Aplikace

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies