MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Erbenova vyhlídkaRoudniceTolštejnHazmburkFlájeLounyČeské ŠvýcarskoŘípHorní JiřetínDěčínLitoměřickoKadaňChomutovRanáMilesovkaVarnsdorfPravčická bránaChřibskáNechraniceÚstí nad LabemTepliceMostŽatecRubmurkKlínovec

Regionální akční plán (RAP)

Základním nástrojem, provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a PRV s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní, jsou Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (2023)  s aktualizací maximálně ve dvouletých intervalech.


 

Regionální akční plány SRR jsou zpracovávány samostatně v členění na část financovanou z ESI fondů a na část nefinancovanou z ESI fondů. Zpracování RAP zajišťuje sekretariát RSK na základě podkladů partnerů zapojených v RSK a podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje. Zpracování RAP probíhalo od září roku 2014 a byly schváleny Regionálními stálými konferencemi v období schválení finálních verzí programů financovaných v rámci ESI fondů Evropskou komisí.

Regionální akční plán SRR je zpracován v územním obvodu každého kraje (NUTS 3). Regionální akční plán obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření programů ESI fondů. Součástí dokumentu je i stanovení potřeb z pohledu realizace daného typu územní dimenze vyjádřené indikativní finančním plánem a plánem plnění indikátorů.

Regionální akční plány rozpracovávají SRR a zároveň vychází a respektují priority stanovené ve strategii rozvoje příslušného kraje (Program rozvoje územního obvodu kraje), jakož i základní strategické dokumenty dalších územních partnerů.

Odděleně jsou součástí RAP také informace za integrované nástroje, které se nachází na území daného kraje. Potřebné údaje poskytují zpracovatelům RAP nositelé integrovaných nástrojů. V případě CLLD zpracovává podklady za všechny relevantní MAS z území dané RSK zástupce Krajské sítě MAS.

Plnění Regionálních akčních plánů bude každoročně vyhodnocováno Regionální stálou konferencí, která zprávu o hodnocení předloží Národní stálé konferenci a zároveň MMR. Zprávy o hodnocení plnění Regionálních akčních plánů budou podkladem a jedním ze zdrojů pro vyhodnocování plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.


Poslední aktuality RAP


Regionální akční plán (RAP)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies