MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Půjčovna

Půjčovna ÚK IKAP A2

V rámci Mobilních center kolegiální podpory (MCKP) se pedagogové naučí prostřednictvím metodiků a expertů OMS využívat pomůcky k výuce, eliminovat technické problémy, zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy PP z práce s digitálními technologiemi. Pomůcky, které se v rámci MCKP naučí používat si poté pedagogové mohou vypůjčit v Půjčovně ÚK IKAP A2 na dobu, na kterou se domluví s kontaktní osobou. Půjčení je možné i pro pedagogy, kteří nevyužili výjezdů MCKP. Jedná se o pomůcky z oblasti biologie, chemie, fyziky, matematické a čtenářské gramotnosti.

Biologie

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší informaci o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Mgr. Moniku Krausovou (tel.: 775 072 442, e-mail: KRAUSOVA@gymtce.cz). Pouze pro dostupnost pomůcek na první pomoc kontaktujte paní Mgr. Ivanu Chýlkovou (tel.:775 866 317; e-mail: i.chylkova@szsdecin.cz).


NázevPomůcky v saděBližší informaceFotografie
Sada k programu Smysly Speciální brýlealkohol za volantemFOTO
Speciální brýlejak vidí hmyz
Model okarozložitelný na části: horní polovina očního bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s duhovkou a sítnicí, čočka, sklivec, oční víčko a slzné ústrojí, rozměry: 20×18×21cm
Model ucha rozložitelný na části: odstranitelný ­ bubínek, kladívko, kovadlinku, dvoudílný labyrint, třmínek, hlemýžď a sluchový / rovnovážný nerv, rozměry: 34×16×19cm
Funkční model ucha znázorňuje, jak pracuje bubínek, sluchové kůstky a komplex vnitřního ucha 
Sada k programu Ptáci Model slepicerozkládací pětidílný model, rozměry 50x45x26cmFOTO
Kostra slepicemodel z pravých kostí, stojan chráněný odklopným průhledným obalem, výška 35 cm
Sada k programu Lebky Lebky živočichů v životní velikostimedvěd, gorila, orel, želvaFOTO
Sada k programu První pomoc Resuscitační set dítěte, kojence a dospělého člověka v transportní tašce s kolečkymodely mají akustickou indikaci stlačení hrudníku a možnost simulace zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavyFOTO
Defibrilátor obsluha je instruována hlasovými povely jak postupovat při resuscitaciFOTO
Figurína dospělcemodel s pohyblivou čelistí pro nácvik resuscitačních technik, monitor počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signalizuje pomocí LED diodFOTO
Sada k anatomii člověka Model mozkuvelký rozkládací model, podélné i příčné řezy, rozměry 34 x 30 x 37 cmFOTO
Skládací kostra člověkareplika bez kloubů, jednotlivé kosti v životní velikostiFOTO
Model lidské lebky s vyndavacími zuby pravá dolní čelist je otvírací, zuby se mohou vytrhnoutFOTO
Model vývoje lidského chrupučtyři stádia růstu zubů: novorozenec, 5ti leté dítě, 9ti leté dítě, mladý dospělý člověkFOTO
Sada k buňce Skládací model rostlinné buňkyukazuje nejdůležitější organely a obsahuje pohyblivé části, model je upevněn na podstavci a je vyroben z netoxické, tvarovatelné pěny, výška 35 cmFOTO
Skládací model živočišné buňky
Sada mikroskopických preparátůtrvalé preparáty z mikrobiologie, botaniky, zoologie a tělovědy
Genetický kód plastová sada komponentů pro studium DNA, replikace, transkripce a translaceFOTO

 

Chemie

Půjčovna:

Škola si může zapůjčit jednu sadu pomůcek. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Mgr. Evu Hanušovou (tel.: 607 075 005, e- mail: eva.hanusova13@gmail.com).

NÁVOD NA PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK

Postup:

 1. Rezervace termínu zapůjčení
 • elektronicky na adrese eva.hanusova13@gmail.com (rezervace termínu a výběr pomůcek, způsob a termín předání) nebo telefonicky 607 075 005

 • doba zapůjčení je vždy MAXIMÁLNĚ na 14 dní (podle domluvy a zájmu o pomůcky) 

 1. Poslat vyplněnou smlouvu o zapůjčení (obdrží emailem, spolu s plnou mocí) na adresu eva.hanusova13@gmail.com
 • Vyplní se modrý text:
  • údaje o škole a datum zapůjčení
  • vyplňuje ten, kdo si věci fyzicky převezme, tzn. ředitel školy nebo učitel s vyplněnou plnou mocí od ředitele školy
 1. Smlouva bude elektronicky odeslána k podpisu na KÚ a po podepsání zaslána poštou z kraje přímo na školu, kde ji podepíše ředitel školy (popř. plnou moc) a předá ji expertovi na půjčování při převzetí pomůcek.
 2. Pomůcky předá pracovník Odborné metodické skupiny na smluveném místě (předání předchází samozřejmě proškolení a seznámení s používáním přístrojů a pomůcek, v případě zájmu vč. instruktáže provedení laboratorních úloh).

SADA

Notebook Acer (zdroj, myš), teplotní čidlo GO-TEMP, pH senzor + rozhraní pro připojení k USB (GO-LINK), předání předchází samozřejmě proškolení a seznámení s používáním přístrojů a pomůcek, v případě zájmu vč. instruktáže provedení laboratorních úloh.

FOTO

Návody pro měření teploty lze zdarma stáhnout z webové stránky Vernier (popř. lze domluvit vypracování návodu):  https://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/go-temp/Návody pro pH lze zdarma stáhnout z webové stránky Vernier (popř. lze domluvit vypracování návodu):  https://www.vernier.cz/experimenty/podle-produktu/kod/PH-BTA 

 


Fyzika

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, pana RNDr. Jiřího Králíka, Ph.D. (tel.: 774 446 029; e-mail: jirkakra@gmail.com).


NázevSpecifikaceBližší informaceFotografiePočet
Logger Pro 3CD s programem Logger Pro, který umožňuje účinně zpracovávat data naměřená čidly Vernierhttp://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/lp 1
GO-LINK Go!LinkRozhraní pro připojení jednoho analogového rozhraní Venier se vzorkovací frevencí až 200 Hz.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/GO-LINKFoto: GoLink22
LabQuest MiniRozhraní disponuje 5 porty pro připojení senzorů Vernier a podporuje vzorkovací frekvenci až 100 kHz.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/lq-mini/Foto: LabQuestMini22
WRT-BTA wide range temperture probeOdolné a velmi přesné teplotní čidlo s rozsahem od -20 °C do 330 °C.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/wrt-bta/Foto: Temperaturewiderange14
STS-BTA surface teperature sensorČidlo pro kontaktní měření teploty v jednom bodě.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/sts-bta/Foto: Temperaturesurface14
TCA-BTA TermocoupleOdolné čidlo určené k orientačnímu měření teploty v rozsahu -200 °C do 1400 °C.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/TCA-BTAFoto: Termocouple1
LS-BTA light sensorČidlo fungující jako luxmetr, tj. reagující na intenzitu světla obdobně jako lidské oko.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/ls-bta/Foto: Light16
GPS-BTA gas pressure sensor Čidlo tlaku plynu umožňuje svým rozsahem od 0 kPa do 210 kPa většinu běžných fyzikálních, chemických a biologických experimentů. Měřenou veličinou je absolutní tlak.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/wrt-bta/Foto: Gaspressure15
MG-BTA Magnetic Field Sensor Dvourozsahový senzor, vyznačující se jak citlivostí dostatečnou pro studium zemského magnetismu, tak rozsahem umožňujícím měření poměrně silných polí trvalých magnetů či elektrických spotřebičů.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/mg-bta/Foto: Magneticfield3
UVA-BTA UVA sensorSenzor dlouhovlnného ultrafialového záření, citlivý na vlnové délky cca (320 - 390) nm.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/uva-bta/Foto: UV-AB1
UVB-BTA UVB sensorSenzor středněvlnného ultrafialového záření, citlivý na vlnové délky cca (290 - 320) nm.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/uvb-bta/Foto: UV-AB1
SLM-BTA Sound Level MeterSenzor se dvěma rozsahy od 35 dB do 90 dB a od 75 dB do 130 dB umožňuje měřit hladinu hluku. Lze používat i samostatně (má vlastní displej a baterii).http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/slm-bta/Foto: Soundlevel1
30V-BTA 30-volt voltage probeJednoduchý voltmetr s rozsahem od 30 V, použitelný ve stejnosměrných i střídavých obvodech.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/30v-bta/Foto: Voltage30V2
DFS-BTA Dual-Range Force SensorUniverzální dvourozsahový siloměr pro měření síly v tlaku i v tahu.http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/dfs-bta/Foto: Forcedual1
Dynamic Cart and Track System with Motion Encoder Souprava pro mechaniku s optickým snímáním pohybu (délka dráhy s nízkým třením je 2,2 m)http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/DTS-EC-LONGFoto: Tracksystem2
GamabetaSouprava sloužící k demonstraci vlastností, jevů a zákonitostí z oblasti jaderné fyziky, ionizujícího záření a způsobů ochrany před ním.https://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-pedagogy/materialy-pro-vyuku/gamabeta/3.htmlFoto: Gamabeta1

 

 

Matematická gramotnost

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Bc. Markétu Žateckou, DiS. (tel: 607 743 379; e-mail: zatecka@email.cz).

Hry

 

POMŮCKY MONTESSORI + HEJNÉHO METODASpecifikaceFotografiePočet
Montessori sada korálky Materiál se používá k výstavbe dekanomického ctverce.FOTO1
Zlomkové věže Zlomkové věžeFOTO1
Hejný – dřevěné parkety Deska má magnetický podklad, na kterém jednotlivé dílky drží. FOTO1
Hejný – magnetické parkety – velké Parkety jsou jedno z prvních prostředí v Hejného metodě.FOTO1
Hejný – magnetické parkety – malé  FOTO1
Hejný – výseče – velké Sada různobarevných dřevěných kruhů, rozdělených na poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, šestiny, sedminy, osminy, desetiny, dvanáctiny. FOTO1
Hejný – výseče – malé  FOTO2
Hejný – výseče – přídavné díly – malé  FOTO2
Hejný – početní koberec Krokovací pás.FOTO1
Mindok – IQ Fit 6+ IQ FIT je malý hlavolam v kompaktní krabičce.FOTO2
Mindok – IQ Fokus 8+ Hra obsahuje celkem 120 úloh v několika úrovních obtížnosti.FOTO2
Mindok IQ Blox 6+ Hlavolamy pro 1 hráče.FOTO2
Mindok Kvadrilion 7+ Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady SMART games.FOTO2

 

Učebnice

 NázevSpecifikaceNakladatelstvíFotografie Počet
Učebnice pro ZŠMatematika - učebnice pro 1.ročník zákl. školypřemýšlení a počítání 1 - 1.dílfrausFOTO1
Matematika - učebnice pro 1.ročník zákl. školypřemýšlení a počítání 1 - 2.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školypracovní učebnice 2 - 1.dílfrausFOTO1
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školypracovní učebnice 2 - 2.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školypracovní učebnice 2 - 3.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školyučebnice 3 frausFOTO1
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školypracovní sešit - 1.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školypracovní sešit - 2.dílfraus1
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školyučebnice 4frausFOTO1
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školypracovní sešit- 1.díl s přílohou Přehled učivafraus1
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školypracovní sešit- 2. dílfraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 6frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 6fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 6fraus1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 6fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 7frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 7fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 7fraus1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 7fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 8frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziaučebnice 8fraus1
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 8fraus1
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 8fraus1
Matematika - Algebra pro základní školy a víceletá gymnáziaučebnice 9frausFOTO1
Matematika - Geometrie pro základní školy a víceletá gymnáziaučebnice 9fraus1
Matematika - Algebra pro základní školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 9fraus1
Matematika - Geometrie pro základní školy a víceletá gymnáziapracovní sešit 9fraus1
Matematika 6učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 6učebnice 2. dílprometheus1
Matematika 7 učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 7 učebnice 2. dílprometheus1
Matematika 8učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 8učebnice 2. dílprometheus1
Matematika 9učebnice 1. dílprometheusFOTO1
Matematika 9učebnice 2.dílprometheus1
Matematika 1- pro 1. ročník základní školyučebnice - 1. díldidaktisFOTO1
Matematika 2- pro 1. ročník základní školyučebnice- 2. díldidaktis1
Matematika 3- pro 1. ročník základní školyučebnice - 3. díldidaktis1
Matematika pro základní školyučebnice - 2. ročníkdidaktisFOTO1
Matematika pro základní školyučebnice - 3. ročníkdidaktis1
Matematika pro základní školyučebnice - 4. ročníkdidaktis1
Matematika pro základní školyučebnice - 5. ročníkdidaktis1
Učebnice pro SŠMatematika pro střední školy 1.dílzákladní poznatky - učebnice 1didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 1.dílzákladní poznatky - pracovní sešit 1didaktis1
Matematika pro střední školy 2.dílvýrazy, rovnice a nerovnice - učebnice2didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 2.dílvýrazy, rovnice a nerovnice- prac. sešit 2didaktis1
Matematika pro střední školy 3. dílučebnice 3 - planimetriedidaktis

FOTO

FOTO

1
Matematika pro střední školy 4.dílfunkce I - pracovní sešit 4didaktis1
Matematika pro střední školy 5.dílfunkce II - učebnice 5didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 5.dílfunkce II - pracovní sešit 5didaktis1
Matematika pro střední školy 6.dílstereometrie - učebnice 6didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 6.dílstereometrie - prac. sešit 6 didaktis1
Matematika pro střední školy 7.díl- Aanalytická geometrie v rovině - učebnice 7AdidaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 7.díl- Aanalytická geometrie v rovině - prac. sešit 7Adidaktis1
Matematika pro střední školy 7.díl- Banalytická geometrie v prostoru - učebnice 7BdidaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 7.díl- Banalytická geometrie v prostoru - prac. sešit 7Bdidaktis1
Matematika pro střední školy 8.dílkombinatorika, pravděpodobnost, statistika - učebnice 8didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 8.dílkombinatorika, pravděpodobnost, statistika - prac. sešit 8didaktis1
Matematika pro střední školy 9.dílposloupnosti, řady, finanční matematika - učebnice 9didaktisFOTO1
Matematika pro střední školy 9.dílposloupnosti, řady, finanční matematika - prac. sešit 9didaktis1
Matematika pro střední školyučebnice - základní poznatkyprometheusFOTO1
Matematika pro střední školyučebnice - rovnice a nerovniceprometheus1
Matematika pro střední školyučebnice - funkceprometheus1
Matematika pro střední školyučebnice - komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistikaprometheus1
Matematika pro střední odborné školyučebnice - planimetrieprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 1.částprometheusFOTO1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 2.částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 3. částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 4. částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice 5. částprometheus1
Matematika pro SOŠ a SO SOUučebnice- posloupnost a finanční matematikaprometheus1
Učebnice pro gymnáziaMatematika pro gymnáziaposloupnosti a řadyprometheusFOTO1
Matematika pro gymnáziastereometrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaKombinatorika, pravděpodobnost, statistikaprometheus1
Matematika pro gymnáziaGoniometrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaKomplexní číslaprometheus1
Matematika pro gymnáziaDiferenciální a integrální početprometheus1
Matematika pro gymnáziaAnalytická geometrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaFunkceprometheus1
Matematika pro gymnáziaPlanimetrieprometheus1
Matematika pro gymnáziaRovnice a nerovniceprometheus1
Matematika pro gymnáziaZákladní poznatky z matematikyprometheus1

Čtenářská gramotnost

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, Mgr. Lenku Burganovou (tel.: 724 172 160, e-mail: lenkaburganova@gmail.com).

 

NázevSpecifikaceUrčeno pro Fotografie + popis / parametryPočet
MAXI KNIHA PRO PŘEDŠKOLÁKYKniha PředškoláciFoto5
MEZI NÁMI PASTELKAMI 3-5 LETKniha PředškoláciFoto5
MEZI NÁMI PŘEDŠKOLÁKY 3-5 LETKniha PředškoláciFoto5
MEZI NÁMI PŘEDŠKOLÁKY 4-6 LETKniha PředškoláciFoto5
NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRÁŠKOVY ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKYKniha PředškoláciFoto5
ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 1.DÍL PRO DĚTI OD 4 DO 6Kniha PředškoláciFoto5
VESELÉ ÚKOLY S PŘÍBĚHYKniha PředškoláciFoto5
ZÁBAVNÁ GRAFOMOTORIKAKniha PředškoláciFoto5
12 HODIN S OSKAREMKniha PředškoláciFoto5
12 UKOLÉBAVEKKniha PředškoláciFoto5
DEVĚT PLCHŮ V PELECHUKniha 1. st. ZŠFoto5
ELEKTRONICKÁ TUŽKA ALBIKniha 1. st. ZŠFoto15
HRAVÁ ČEŠTINA 2 UČEBNICEKniha 1. st. ZŠFoto3
HRAVÁ ČEŠTINA 2 PRACOVNÍ SEŠITKniha 1. st. ZŠFoto3
HRAVÁ SLOHOVÁ VÝCHOVA 3Kniha 1. st. ZŠFoto3
HRAVOUKAKniha 1. st. ZŠFoto5
JOSKA JEDE NA JIHKniha 1. st. ZŠFoto5
MAŠKARYKniha 1. st. ZŠFoto5
MISTR SPORTU SKÁČE Z DORTUKniha 1. st. ZŠFoto5
MOJE PRVNÍ PÍSMENKA KNIHA ALBIKniha 1. st. ZŠFoto15
MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍK PRO 1.STUPEŇKniha 1. st. ZŠFoto3
NECH TEN MECHKniha 1. st. ZŠFoto5
NĚCO TI POVÍM, JOHANEKniha 1. st. ZŠFoto5
POHORŠOVNAKniha 1. st. ZŠFoto5
POZNÁVÁME PÍSMENKAKniha 1. st. ZŠFoto5
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ KNIHA ALBIKniha 1. st. ZŠFoto15
VLK A TMAKniha 1. st. ZŠFoto5
HRAVÁ LITERATURA 6 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 6 PSKniha 2. st. ZŠFoto14
HRAVÁ LITERATURA 7 PSKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 7 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 8 PSKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 8 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 9 PSKniha 2. st. ZŠFoto15
HRAVÁ LITERATURA 9 UČEBNICEKniha 2. st. ZŠFoto15
HUS A CHELČICKÝ - PŘÍBĚH JEJICH DOBKniha 2. st. ZŠFoto5
ŘVI POTICHU, BRÁCHOKniha 2. st. ZŠFoto5
JMENUJI SE ČERVENÁKniha SŠFoto5
PAST NA BRIGITUKniha SŠFoto5
SKUTEČNÁ UDÁLOSTKnihaFoto5
ÚNAVA MATERIÁLUKnihaFoto5
CESTY KE ČTENÁŘSTVÍKnihaPro pedagogyFoto5
ČTENÍ NENÍ ŽÁDNÁ NUDAKnihaPro pedagogyFoto3
DRAČÍ DOVEDNOSTIKnihaPro pedagogyFoto3
KNIHY A JEJICH LIDÉKnihaPro pedagogyFoto5
POEZIE, STUDENTI A UČITELÉKnihaPro pedagogyFoto5
PŘEKNÍŽKOVÁNOKnihaPro pedagogyFoto5
PRAHA V SRDCIKniha2. st. ZŠ a SŠFoto5
PRŮVODCE SMRTELNÍKAKniha2. st. ZŠ a SŠFoto5
PROČ OBRAZY NEPOTŘEBUJÍ NÁZVYKnihaFoto5
VYNÁLEZÁRIUMKnihaFoto5
PODIVUHODNÁ ROBOTÍ EXPEDICEKnihaZŠ Foto5
PUZZLE SVĚT ALBIPuzzleZŠ Foto15
BÍLÉ HISTORKYHraZŠ i SŠFoto3
ČERNÉ HISTORKY-PRÁZDNINOVÉ PŘÍBĚHYHraZŠ i SŠFoto2
KONCEPT - SPOLEČENSKÁ HRAHraZŠ i SŠFoto3
POSLEDNÍ SLOVOHraZŠ i SŠFoto3
PŘÍBĚHY Z KOSTEKHraZŠ i SŠFoto2
Elektronická čtečka Pocketbook TechnikaZŠ i SŠFoto15
     

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYPůjčovna

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies