MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

KadaňRubmurkČeské ŠvýcarskoŽatecMostHazmburkPravčická bránaFlájeTepliceTolštejnLitoměřickoMilesovkaDěčínKlínovecŘípChomutovChřibskáErbenova vyhlídkaLounyRanáHorní JiřetínRoudniceVarnsdorfNechraniceÚstí nad Labem

Projekt Regionální stálé konference


Projekt „Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV"  je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc, číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000295.

 

Na implementaci územní dimenze a naplňování akčních plánů realizace SRR 21+ se podílí mimo jiné i Regionální stálá konference (dále jen „RSK“). RSK je jediné krajské komplexní seskupení partnerů (regionálních i místních) pro komunikaci a implementaci regionální politiky České republiky. RSK je založena a řízena na principu partnerství, který je jedním ze základních principů poskytování podpory z fondů EU. Pro implementaci regionální politiky státu je průběžná komunikace s územními partnery (zástupci krajů, měst, obcí, neziskového a podnikatelského sektoru atd.) nezbytná, a proto je platforma RSK pro tyto účely nezastupitelná. Prostřednictvím konsenzuálního rozhodování zajišťuje rovné postavení svých členů. Prostřednictvím svých členů komunikuje a šíří pozitivní dopady podpory získané z fondů EU. Podílí se na publicitě programů a projektů v koordinaci s řídicími orgány operačních programů.

Bližší informaci o činnosti Regionální stále konference naleznete ve Statutu RSK.

 

Cílem projektu je zajištění kvalitního, efektivního a odborného řízení chodu RSK, tedy zajištění sekretariátu, který se bude plně věnovat dané problematice a bude zodpovídat za uplatňování principu partnerství. Sekretariát musí kvalitně zabezpečit všechny role RSK, které jsou stanoveny v AP SRR ČR a to roli komunikační, plánovací a koordinační, roli iniciační, roli monitorovací a vyhodnocovací i roli informační a propagační.

 

Nacházíte se na stránkách Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK), na kterých vám chceme přinášet informace z dění nejen RSK, ale také z Národní stálé konference (NSK) a dotační politiky. Na webových stránkách naleznete následující klíčové oblasti:

 

  • Regionální stálá konference: informace o aktuálním dění a činnosti, složení RSK, příslušnou dokumentaci, zápisy z jednání...aktivity pracovních skupin zřízených RSK, jejich složení, dokumenty...
  • KAP, MAP: vzdělávání, věda, výzkum...
  • Fond spravedlivé územní transformace/Operační program Spravedlivé transformace: aktuální dění v Ústeckém regionu, výzvy, příležitosti, informace...
  • Aplikaci RAP: bude postupně nahrazena národním nástrojem ISPZ (Informační systém projektových záměrů), který bude sloužit pro sběr dat k tvorbě národní dotační politiky....

 

Věříme, že na stránkách RSK ÚK naleznete vše potřebné a pokud ne, dejte nám vědět rsk@kr-ustecky.cz

 

 

Regionální stálá konference (RSK)Projekt Regionální stálé konference

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies