MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Přírodovědné vzdělávání 2017 - 2018

Projekt „Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních  a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

Zkrácený název projektu: Přírodovědné vzdělávání

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710 

Období realizace: 15. 1. 2017 - 31. 12. 2018


V roce 2018 podpořil Ústecký kraj dvanáct gymnázií v Ústeckém kraji, ve kterých došlo k modernizaci odborných učeben a laboratoří. Celkem bylo upravováno 24 učeben, 25 laboratoří a 3 místnosti tvořící zázemí pro výuku se zaměřením na výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zaměření je zejména na předměty chemie, biologie (přírodopis) a fyziky, aby odpovídaly normám v moderním vzdělávání. Nové vybavení, nábytek i stavební práce přesáhly 52 mil. Kč. Z 85 % byly financovány z dotací Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Cílem projektu je zlepšení kvality výuky.

Ve výsledku bylo modernizováno 52 modernizovaných učeben a laboratoří na gymnáziích v Ústeckém kraji.


KONTAKTY A PARTNEŘI

 

 

 

 

 

Projekt je financován z IROP.

Přírodovědné vzdělávání 2017 - 2018

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies