MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Přírodopis a biologie (polytechnika)

Odborná metodická skupina (OMS) pro přírodopis a biologii, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a zkvalitnění výuky v předmětech přírodopisu a biologie pro děti a žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.

OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.  

Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblastech přírodopisu a biologie, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků.

Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.

Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro přírodopis a biologii (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ.


Propagační spot - První pomoc a smysly

zvětšit/zmenšit

Propagační spot - Tělověda a Zoologie

zvětšit/zmenšit

Mobilní centrum kolegiální podpory pro přírodopis a biologii (MCKP):

Název programuUčivo RVPDélka programuUrčeno proDetail 
Modelový organismus slepiceDítě a svět2 hodinyMŠ                          Program ve formátu PDF 
Vnější a vnitřní stavba ptáků na modelovém organismu slepiceČlověk a příroda, učivo: Ptáci2-4 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF 

Kosterní soustava člověka

Člověk a příroda


2 hodiny2.stupeň ZŠ      Program ve formátu PDF 
SmyslyDítě a svět, dítě a jeho psychika, dítě a jeho tělo, dítě a ten druhý 2 hodinyMŠ                         Program ve formátu PDF 

Určování lebek obratlovců

Člověk a příroda, učivo - Kostra obratlovců2 hodiny2.stupeň ZŠ                   SŠ    Program ve formátu PDF 
Smysly člověka se zaměřením na zrak a sluch Člověk a příroda, učivo - smysly2-4 hodiny1. stupeň ZŠ                   Program ve formátu PDF 
 První pomocPrvní pomoc, učivo - zážitková první pomoc s použitím pomůcek a modelů 4 hodiny1. stupeň ZŠ                   2.stupeň ZŠ               SŠ             GymnáziaProgram ve formátu PDF 
Pitva oka

Člověk a příroda, učivo - smysly

2 - 3 hodiny

2. stupeň ZŠ

SŠ    

Program ve formátu PDF 
BuňkaČlověk a příroda, učivo - Eukaryotická buňka2 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ            Program ve formátu PDF 
Genetický kódČlověk a příroda, učivo - Analýza genetického kódu2 hodiny2.stupeň ZŠ               SŠ            Program ve formátu PDF 
             

Půjčovna:

Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší informaci o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Mgr. Moniku Krausovou (tel.: 775 072 442, e-mail: KRAUSOVA@gymtce.cz). Pouze pro dostupnost pomůcek na první pomoc kontaktujte paní Mgr. Ivanu Chýlkovou (tel.:775 866 317; e-mail: i.chylkova@szsdecin.cz).

 

NázevPomůcky v saděBližší informaceFotografie
Sada k programu Smysly Speciální brýlealkohol za volantemFOTO
Speciální brýlejak vidí hmyz
Model okarozložitelný na části: horní polovina očního bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s duhovkou a sítnicí, čočka, sklivec, oční víčko a slzné ústrojí, rozměry: 20×18×21cm
Model ucha rozložitelný na části: odstranitelný ­ bubínek, kladívko, kovadlinku, dvoudílný labyrint, třmínek, hlemýžď a sluchový / rovnovážný nerv, rozměry: 34×16×19cm
Funkční model ucha znázorňuje, jak pracuje bubínek, sluchové kůstky a komplex vnitřního ucha 
Sada k programu Ptáci Model slepicerozkládací pětidílný model, rozměry 50x45x26cmFOTO
Kostra slepicemodel z pravých kostí, stojan chráněný odklopným průhledným obalem, výška 35 cm
Sada k programu Lebky Lebky živočichů v životní velikostimedvěd, gorila, orel, želvaFOTO
Sada k programu První pomoc Resuscitační set dítěte, kojence a dospělého člověka v transportní tašce s kolečkymodely mají akustickou indikaci stlačení hrudníku a možnost simulace zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavyFOTO
Defibrilátor obsluha je instruována hlasovými povely jak postupovat při resuscitaciFOTO
Figurína dospělcemodel s pohyblivou čelistí pro nácvik resuscitačních technik, monitor počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signalizuje pomocí LED diodFOTO
Sada k anatomii člověka Model mozkuvelký rozkládací model, podélné i příčné řezy, rozměry 34 x 30 x 37 cmFOTO
Skládací kostra člověkareplika bez kloubů, jednotlivé kosti v životní velikostiFOTO
Model lidské lebky s vyndavacími zuby pravá dolní čelist je otvírací, zuby se mohou vytrhnoutFOTO
Model vývoje lidského chrupučtyři stádia růstu zubů: novorozenec, 5ti leté dítě, 9ti leté dítě, mladý dospělý člověkFOTO
Sada k buňce Skládací model rostlinné buňkyukazuje nejdůležitější organely a obsahuje pohyblivé části, model je upevněn na podstavci a je vyroben z netoxické, tvarovatelné pěny, výška 35 cmFOTO
Skládací model živočišné buňky
Sada mikroskopických preparátůtrvalé preparáty z mikrobiologie, botaniky, zoologie a tělovědy
Genetický kód plastová sada komponentů pro studium DNA, replikace, transkripce a translaceFOTO

ext Sbornik-Biologie.pdf

Licence Creative Commons
PROJEKTOVÉ DNY OD JARA DO ZIMY PŘÍRODOPIS / BIOLOGIE, jehož autorem je Mgr. Monika Krausová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/">http://Licence Creative Commons
PROJEKTOVÉ DNY OD JARA DO ZIMY PŘÍRODOPIS / BIOLOGIE, jehož autorem je Mgr. Monika Krausová, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY, MOBILNÍ CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY, PŮJČOVNAPřírodopis a biologie (polytechnika)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies