MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Cílem aktivity je vytvořit příznivější podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu.



Partneři s finanční spolu účastí zapojeni do realizace aktivity:

Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace


Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole v Ústí nad Labem, příspěvková organizace


Logopedická základní škola, Měcholupy, příspěvková organizace


Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace


Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, příspěvková organizace

 

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies