MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Pracovní skupina vzdělávání

Pracovní skupina Vzdělávání (PSV) zaštiťuje proces přípravy a realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji (KAP), tj. plán rozvoje středního a vyššího odborného školství v tomto kraji. V PSV je diskutována problematika vzdělávání v kraji. Členové PSV, kteří zastupují důležité aktéry ve vzdělávání v území, spolupracují při mapování situace, potřeb v území a škol (z pohledu území), vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů a následně vyhodnotí a definují priority pro další rozvoj území vč. priorit v oblasti investic.

Vedoucí pracovní skupiny Vzdělávání je Ing. Adéla Kurešová


Jmenné složení:

Jmenné složení PS Vzdělávání bylo schváleno RSK dne 23. 2. 2016, poslední aktualizace proběhla v červnu 2021.

Institucionální složení PSV


Statut a jednací řád:

Statut.pdf - aktualizace 29.9.2020

Jednaci rad.pdf


Zápisy ze zasedání:

PSV16 17.6.2021

PSV15 21.12.2020-PER-ROLLAM

PSV14 31.3.2020-PER-ROLLAM

PSV13 13.3.2020-PER-ROLLAM

PSV12 30.9.2019-PER-ROLLAM

PSV11 10.9.2019

PSV10 31.7.2019 PER ROLLAM

PSV09 28.5.2019 PER ROLLAM

PSV08 5.2.2019

PSV07_31.8.2018-PER-ROLLAM.pdf

PSV06_20.3.2018.pdf

PSV05_26.6.2017 - PER ROLLAM.pdf

PSV04_16.2.2017.pdf

PSV03_16.9.2016 - PER ROLLAM.pdf

PSV02_20.6.2016pdf

PSV01_14.3.2016.pdf


MINITÝMY

Minitýmy i jejich metodici jsou sestaveny z odborníků z odboru školství, z oblasti školství, ze škol a školských zařízení a případně z dalších souvisejících oblastí (sociální, investiční…). Lídři minitýmů jsou součástí realizačního, odborného týmu a pracují v pozici Odborný řešitel. Jejich role v projektu je důležitá, protože zejména oni zabezpečují odbornost v předepsaných povinných i nepovinných tématech a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území. Jedná se o metodiky pomáhající realizovat krajské strategie, realizovat tematické intervence v krajích a propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v území. Odborný řešitel zabezpečuje odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání v oblasti, ve které je odborníkem. Úzce spolupracují při analytických činnostech i při samotné prioritizaci v oblasti vzdělávání. Dle potřeby se účastní zasedání PSV. Spolupracují při předávání příkladů dobré praxe. Dle možností vzdělávají další pedagogické pracovníky v dané oblasti.


Seznam minitýmů:

A) Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání (vazba na MAPy) a Matematická gramotnost

B) Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a ICT kompetence a Rozvoj škol jako center celoživotního učení

C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vazba na MAPy) a rozvoj kariérového poradenství (vazba na MAPy)

D) Čtenářská gramotnost a rozvoj výuky cizích jazyků

E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje


Zápisy ze setkání minitýmů:
Podpora polytechnického vzdělávání a Matematická gramotnost

Zápis

13.4.2016.pdf

24.8.2016.pdf

18.1.2017.pdf

12.9.2017.pdf

6.2.2018.pdf

8.2.2018.pdf

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

18.4.2016.pdf

25.8.2016.pdf

19.1.2017.pdf

13.9.2017.pdf

6.2.2018.pdf

8.2.2018.pdf

5.4.2018.pdf

3.5.2018.pdf

18.10.2018.pdf


Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a rozvoj kariérového poradenství

Zápis

13.4.2016.pdf

24.8.2016.pdf

24.1.2017.pdf

14.9.2017.pdf


Čtenářská gramotnost a rozvoj výuky cizích jazyků

Zápis

14.4.2016.pdf

29.8.2016.pdf

25.1.2017.pdf

18.9.2017.pdf

8.2.2018.pdf


Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Zápis

14.4.2016.pdf

29.8.2016.pdf

26.1.2017.pdf

18.1.2017.pdf

8.2.2018.pdf

6.6.2018.pdf
 

Podklady z předchozích jednání minitýmů:

ext A_Podklad-pro-jednani-minitymu.pdf

ext B_Podklad-pro-jednani-minitymu.pdf

ext C_Podklad-pro-jednani-minitymu.pdf

ext D_Podklad-pro-jednani-minitymu.pdf

ext E_Podklad-pro-jednani-minitymu.pdf

ext 2016-04-13_Vanicek.pptx

ext PREZENTACE-KAPY-UK-JB-2016-04.ppt

ext Predstaveni-GIPV_ULK.ppt

ext Predstaveni-intervence-spoluprace-skol-a-podniku_minitymy_Usti.ppt 

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje (KAP)Pracovní skupina vzdělávání

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies