MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

LounyChomutovRoudniceTepliceČeské ŠvýcarskoKlínovecErbenova vyhlídkaHorní JiřetínTolštejnNechraniceRubmurkŽatecLitoměřickoMilesovkaKadaňÚstí nad LabemMostRanáVarnsdorfFlájeŘípHazmburkPravčická bránaDěčínChřibská

Podporované aktivity


Níže Vám představujeme jednotlivé prioritní témata Fondu pro spravedlivou transformaci (návrh Evropské komise počítá s těmito oblastmi):


a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;

b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;
d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;
e) investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001  , včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;
f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;
g) investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně na obnovitelných zdrojích energie;
h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;
j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
l) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;

m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;

n) jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11.

 *aktuální k 29. 03. 2021

Fond spravedlivé transformace/ Operační program Spravedlivá transformaceOperační program Spravedlivá transformace (OPST)Podporované aktivity

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies