MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora žáků se speciálními potřebami PROKOM

Projekt „Podpora vzdělávání žáků se SVP“

Zkrácený název projektu: PROKOM

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000171 

Období realizace: 1. 9. 2016 - 28. 2. 2019


Řečové a komunikační schopnosti dětí v Ústeckém kraji se stále zhoršují, proto Ústecký kraj ve spolupráci  s 37 základními školami  a se Speciálními pedagogickými centry pomáhá dětem s vadami řeči a poruchami komunikace. Pomoc je zaměřena jak na učitele, kteří získávají nové znalosti a zkušenosti, tak na žáky, kteří se v kroužcích učí jak lépe svůj hendikep zvládat.

Do škol jsme zakoupili spoustu pomůcek. Jsou to například tablety se softwarem pmq nebo logopedickou aplikací Slovohrátky, dále pak logopedické sondy, psychodiagnostické testy, učební pomůcku Logico Piccolo, logopedická zrcadla, Klokanův kufr  nebo odbornou literaturu. Všechny pomůcky jsou  pedagogy i žáky maximálně využívány a staly se nezbytnou součástí při činnostech v kroužcích i při výuce žáků.


Představení projektu PROKOM na pěti školách v Ústeckém kraji: https://www.youtube.com/watch?v=UCiroGxdgTIKONTAKTY A PARTNEŘI

AKCE A UDÁLOSTI

ADMINISTRATIVA

 

 

 

Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000171 realizuje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, je financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Rozpočet projektu je 18 mil. Kč.

Podpora žáků se speciálními potřebami PROKOM

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies