MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje


« zpět

Pedagogické dny

Pedagogické dny

21.10.2021 - Jak pomoci dětem s ADHD a ADD


Podaktivita:                      „Pedagogické dny"

Datum a čas konání:      21.10. 2021 od 9:00 do 15:00 hod. včetně individuálních konzultací

Téma:                               „Jak pomoci dětem s ADHD a ADD“,

akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT – 10890/2020-4-249

Lektor:                                 Mgr. Alena Beranová

Místo konání:                  Severočeská vědecká knihovna, v ul. Velká Hradební 45, sál 1. patro


Anotace semináře:

  • Příčiny vzniku ADHD a výskyt poruchy v populaci
  • Charakteristika dětí s ADHD/ADD
  • Nejčastější symptomy – hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a další symptomy v oblasti myšlení, motoriky, řeči, percepcí
  • Přístup k dětem s ADHD, podpůrná opatření ve škole, opatření v rodině, léčba a reedukace
  • Riziko sekundární poruchy chování, poruchy emocí, rozvoj rizikového chování
  • Práce se třídou, prevence narušení vztahů ve třídě
  • Spolupráce učitele, asistenta a rodičů v rámci školy


Registrace:

Kapacita byla naplněna Registrace na individuální konzultace:

13.30-14.00hod. - Již se nelze registrovat. Kapacita byla naplněna.

14.30-15.00hod. - Již se nelze registrovat. Kapacita byla naplněna.


Bližší informace ráda poskytne Mgr. Vladěna Zingová (zingova.v@kr-ustecky.cz).Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies