MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje


« zpět

Pedagogické dny

Pedagogické dny

07.12.2020 - „Řešení obtížných a krizových situací při práci ve škole“


Název semináře :        "Řešení obtížných a krizových situací při práci ve škole"

Způsob konání :           on-line        platforma :

Časová dotace pedagogických dnů :     5 vyučovacích hodin akreditovaný seminář od 8.30-13.15hod.vč. přestávek + individuální dotazy od 13.30-15.00hod.                                         

                

Anotace semináře:

-        definování nejčastějších problémových situací ve školách (a jejich příčin),

-        definování neúspěšný, agresivní žák nebo žák s poruchou chování,

-        definování hlučná nebo pasivní třída,

-        třída s narušenými vztahy,

-        agresivní nebo nespolupracující rodič,

-        učitel s problémem aj.

-        základní postupy a opatření, jak tyto situace zvládat. 

 -     individuální konzultace pro zájemce v odpoledních hodinách


 

Lektor.          Mgr. Alena Beranová – speciální pedagog, etoped, s dlouholetou praxí

Cílová skupina : pedagogové, výchovní poradci, speciální pedagogové atd.


Registrace byla ukončena


Individuální konzultace

Přihlášení 13:30 - 14:00

Přihlášení 14:00 - 14:30

Přihlášení 14:30 - 15:00
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí