MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 2013 - 2015

Ústecký kraj aktivně podporuje technické a přírodovědné vzdělávání. Od roku 2013 byla např. prostřednictvím projektu “Přírodovědné a technického vzdělávání Ústeckého kraje“ realizována řada zajímavých aktivit v podobě exkurzí, kroužků, školení, workshopů, seminářů apod. Do projektu se zapojilo 14 SŠ a 141 ZŠ, celkem 23 356 žáků a 1 539 učitelů. Zaměstnaných na projektu bylo 763 lidí, z toho odborný personál pojal 533 lidí, zejména učitelů, lektorů a metodiků. Dalších 230 zaměstnanců zajišťovalo administrativu a koordinaci projektu. Zrenovovány byly učebny, dílny a laboratoře partnerských škol, které byly obohaceny o nové vybavení a pomůcky např. mikroskopy, IT vybavení, stavebnice Merkur atd. Jedním z hlavních úkolů bylo také zvýšení spolupráce mezi základními a středními školami v Ústeckém kraji a seznámení žáků se situacemi, kdy jsou znalosti z těchto oborů převedeny do praxe. V rámci projektu vznikly i pomocné metodické materiály pro učitele jako například tzv. Balíčky exkurzí, které v sobě zahrnují tematické návštěvy různých míst, kdy téma je zapracováno přímo jako učivo do výuky. Dále stojí za zmínku zpracované Výukové moduly se zaměřením na přírodovědu, techniku, matematiku, řemesla. Sborník dobré praxe, který obsahuje nové, zábavné metody výuky a doporučené motivační  aktivity ke studiu přírodních věd a technických oborů. K technickým oborům bylo vytvořeno v rámci projektu 6 cizojazyčných slovníků. Náklady se pohybovaly okolo 130 mil. Kč, které z větší části pokryly finanční prostředky z EU.

 

 

 

 

 

 


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 2013 - 2015

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies