MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost

Cílem aktivity je podpořit školy (PP, odbornou veřejnost) při práci s žáky se SVP a to formou individuální práce s rodinou a dětmi/žáky se SVP a dále sdílení zkušenosti a rad PP pro jejich práci v rámci kazuistických sezení.


Přímá podpora škol bude poskytována formou individuálních intervencí přímo ve vybraných školách (s vysokým podílem žáků se SVP). Zaměřuje se především na děti/žáky s mentálním postižením, ale také PAS apod. Koordinátor pravidelně dochází min. do 4 škol, kde s těmito dětmi/žáky pracuje, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, provádí pravidelné kontroly a dopomáhá radami i rodičům.

Tato pozice významně dopomáhá zejména ve školách, které nemají ve svých řadách speciální pedagogy – což jsou základní školy. Doporučuje na základě vyšetření i děti do přípravných tříd v dané oblasti Ústeckého kraje, aby děti se SVP měly dobrý start do školy.

Další součástí aktivity jsou kazuistické semináře. Svým obsahem budou podobná případovým konferencím, které se osvědčují na OSPOD, ale přizpůsobené školskému prostředí.  Cílí na výměnu zkušeností, mentoring a navrhování možných řešení náročných situací apod. Konkrétní témata seminářů budou stanoveny dle potřeb škol.


Kazuistické semináře     2020            
19. 10. 2020   - zrušeno
16. 11. 2020  -  zrušeno
14. 12. 2020  -  "Dítě s problémovým chováním vs. problematické dítě ve vzdělávacím procesu"
 
 Kazuistické semináře       2021        
 22. 02. 2021  -  "Odklad ano, či ne? Pro jaké děti je v dnešní době v(ý)hodný Odklad školní docházky?“
10. 05. 2021   -  "Možnosti práce s dětmi s autismem v mateřské škole“
14. 06. 2021   -  "Problémový klient v poradenském procesu"
                                                                                              19. 10. 2021   -  "Podpůrná opatření v MŠ"
                                                                                              15. 11. 2021   -   "Aktuální psychické problémy dětí a mladistvých"
 

    Kazuistické semináře       2022                              12. 1. 2022    -   "NADVÁHA, OBEZITA - TRÁPENÍ DNEŠNÍCH DĚTÍ"

                                                                                                16. 2. 2022 -   "Dítě se středně těžkou mentální retardací v základní škole“

                                                                                                 25. 4. 2022 -  "Dítě s autismem v MŠ/ZŠ - více praxe, méně teorie

                                                19. 5. 2022 -   "Problémové chování dítěte ve škole. Co s tím?"

                                                                        13. 6. 2022 -  "Problémový klient v poradenském procesu"

11. 10. 2022 

14. 11. 2022

01. 12. 2022

24. 01. 2023

14. 02. 2023 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníPodpora škol a kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies