MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023


Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" (I-KAP 2A) jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické kluby, KA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEP, KA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

Technické kluby je jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení. Technické kluby jsou provozovány školami a školskými zařízeními a v některých případech obcemi.

Centrum virtuálního prototypování UJEP, cílem této aktivty je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

Odborné metodické skupiny (OMS) je aktivita, která navazuje na předchozí projekt IKAP 1A. Jedná se o OMS zaměřené na oblasti Biologie, Chemie, Fyziky, Matematické, Čtenářské a Digitální gramotnosti pro úroveň MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Prostřednictvím krajských metodiků a spolupracujících expertů probíhají setkávání pedagogických pracovníků na podporu funkčních gramotností a polytechnických předmětů. V rámci aktivity OMS jsou realizována Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP) vč. půjčovny pomůcek, letní a zimní vzdělávací školy pro pedagogy, semináře, workshopy, vzdělávací veletrhy a další akce pro učitele. Další činností v rámci této aktivity jsou motivační výjezdy pro žáky s učiteli a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP).

REGISTRACE NA EXKURZE ZDE.

Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie, v rámci této aktity dojde k vytvoření 14 školských podnikatelských inkubátorů, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí. Další činností v této aktivitě je realizace Programů vzájemého učení (PVU) na podporu chemie mezi ZŠ a SŠ a dále PVU na podporu studijního programu Alikovaná chemie mezi SŠ a odborníkem z praxe.


TECHNICKÉ KLUBY

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE
zrušit filtr

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
- -
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
09.06.

Zimní škola biologie »

10.06.
11.06.
12.06.
13.06.

Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) červen »

14.06.
15.06.

Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - červen »

16.06.
17.06.

Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - červen »

18.06.
19.06.
20.06.
21.06.

Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - červen »

22.06.
23.06.
24.06.
25.06.
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.
30.06.
01.07.

Kontakty na realizační tým projektu IKAP A2

Hlavní manažer projektu

Ing. Michaela Řeháková Krákorová MBA.

e-mail: rehakova.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 374

Manažer KA 1

Ing. Eliška Martínková

e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 988 

Manažer KA 2

Ing. Kateřina Opavová

e-mail: opavova.k@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 698

Manažer KA3

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360

Manažer KA4

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies