MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023


Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" (I-KAP 2A) jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické kluby, KA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEP, KA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

Technické kluby je jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení. Technické kluby jsou provozovány školami a školskými zařízeními a v některých případech obcemi.

Centrum virtuálního prototypování UJEP, cílem této aktivty je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

Odborné metodické skupiny (OMS) je aktivita, která navazuje na předchozí projekt IKAP 1A. Jedná se o OMS zaměřené na oblasti Biologie, Chemie, Fyziky, Matematické, Čtenářské a Digitální gramotnosti pro úroveň MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Prostřednictvím krajských metodiků a spolupracujících expertů probíhají setkávání pedagogických pracovníků na podporu funkčních gramotností a polytechnických předmětů. V rámci aktivity OMS jsou realizována Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP) vč. půjčovny pomůcek, letní a zimní vzdělávací školy pro pedagogy, semináře, workshopy, vzdělávací veletrhy a další akce pro učitele. Další činností v rámci této aktivity jsou motivační výjezdy pro žáky s učiteli a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP).

REGISTRACE NA EXKURZE ZDE.

Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie, v rámci této aktity dojde k vytvoření 14 školských podnikatelských inkubátorů, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí. Další činností v této aktivitě je realizace Programů vzájemého učení (PVU) na podporu chemie mezi ZŠ a SŠ a dále PVU na podporu studijního programu Alikovaná chemie mezi SŠ a odborníkem z praxe.


TECHNICKÉ KLUBY

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE
zrušit filtr

20.12. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 4 »

19.12. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 3 »

12.12. Setkání OMS pro biologii - prosinec - online »

12.12. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 2 »

08.12. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - prosinec »

07.12. Zimní škola Chemie - prosinec »

02.12. Zimní škola Fyziky 2022 »

28.11. Setkání OMS pro biologii - listopad - online 2 »

28.11. Seminář SCKP: 3D tisk a 3D modelování 1 »

25.11. Zimní škola Čtenářské gramotnosti 2022 »

24.11. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - listopad »

14.11. Setkání OMS pro biologii - listopad - online 1 »

14.11. Setkání OMS pro biologii - listopad - výjezdní »

11.11. Zimní škola Digitální gramotnosti 2022 »

10.11. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) - listopad »

06.11. Setkání OMS pro biologii - listopad »

04.11. Zimní škola Matematické gramotnosti - listopad »

02.11. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - listopad »

25.10. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) - ZŠ - říjen »

25.10. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) - SŠ - říjen »

15.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - 15.10.2022 »

13.10. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - říjen »

06.10. Vzdělávací veletrh 2022 »

06.10. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - říjen »

06.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - říjen »

03.10. Akreditovaný kurz: Jak na fyziku? »

29.09. Zimní škola Biologie 2022 »

30.08. Akreditovaný kurz "Jak na chemii" »

19.08. Letní škola Digitální gramotnosti 2022 »

17.08. Letní škola Matematické gramotnosti 2022 »

15.08. Letní škola polytechniky »

15.08. Letní škola Čtenářské gramotnosti 2022 »

21.06. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) - červen »

17.06. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) - červen »

15.06. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) - červen »

13.06. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) červen »

09.06. Zimní škola biologie »

24.05. Zimní škola čtenářské gramotnosti »

03.05. Setkání OMS pro biologii (IKAP A2) »

29.04. Zimní škola matematické gramotnosti »

26.04. Seminář SCKP: Kurz první pomoci zaměřený na dětský věk 2 26.4.2022 »

24.04. Zimní škola Chemie »

24.04. Zimní škola fyziky »

16.04. Akreditovaný kurz "Jak na chemii" »

08.04. Akreditovaný kurz: "Jak na fyziku?" »

01.04. Akreditovaný kurz: "Jak na matematiku" »

31.03. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) »

28.03. Seminář SCKP: 3D tisk pro pokročilé »

21.03. Seminář SCKP: 3D tisk pro začátečníky »

17.03. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) »

14.03. Seminář SCKP: Čtenářská gramotnost - Čteme ve škole po škole 14.3.2022 »

09.03. Seminář SCKP: Kurz první pomoci zaměřený na dětský věk 9.3.2022 »

07.03. Seminář SCKP: Čtvero ročních období – fyzikální pokusy 7.3.2022 »

17.02. Seminář SCKP: Matematická gramotnost - Jak na fraktály v zájmovém vzdělávání 17.2.2022 »

17.02. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) »

08.02. Seminář SCKP: Krizové situace v první pomoci »

04.02. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) »

18.01. Seminář SCKP: PROGRAMOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ MINECRAFT 2.část »

17.01. Seminář SCKP: Seznámení s Micro:bit 17.1.2021 »

10.01. Seminář SCKP: Horkovzdušné balóny - výroba modelů a jejich možné uplatnění ve výuce fyziky »

04.01. SEMINÁŘ SCKP: PROGRAMOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ MINECRAFT 1.část »


Kontakty na realizační tým projektu IKAP A2

Hlavní manažer projektu

Ing. Michaela Řeháková Krákorová MBA.

e-mail: rehakova.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 374

Manažer KA 1

Ing. Eliška Martínková

e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 988 

Manažer KA 2

Ing. Kateřina Opavová

e-mail: opavova.k@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 698

Manažer KA3

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360

Manažer KA4

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies