MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023


Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" (I-KAP 2A) jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické kluby, KA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEP, KA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

Technické kluby je jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení. Technické kluby jsou provozovány školami a školskými zařízeními a v některých případech obcemi.

Centrum virtuálního prototypování UJEP, cílem této aktivty je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

Odborné metodické skupiny (OMS) je aktivita, která navazuje na předchozí projekt IKAP 1A. Jedná se o OMS zaměřené na oblasti Biologie, Chemie, Fyziky, Matematické, Čtenářské a Digitální gramotnosti pro úroveň MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Prostřednictvím krajských metodiků a spolupracujících expertů probíhají setkávání pedagogických pracovníků na podporu funkčních gramotností a polytechnických předmětů. V rámci aktivity OMS jsou realizována Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP) vč. půjčovny pomůcek, letní a zimní vzdělávací školy pro pedagogy, semináře, workshopy, vzdělávací veletrhy a další akce pro učitele. Další činností v rámci této aktivity jsou motivační výjezdy pro žáky s učiteli a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP).

REGISTRACE NA EXKURZE ZDE.

Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie, v rámci této aktity dojde k vytvoření 14 školských podnikatelských inkubátorů, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí. Další činností v této aktivitě je realizace Programů vzájemého učení (PVU) na podporu chemie mezi ZŠ a SŠ a dále PVU na podporu studijního programu Alikovaná chemie mezi SŠ a odborníkem z praxe.


TECHNICKÉ KLUBY

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE
zrušit filtr

01.12. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 1.12. 2021 »

30.11. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 4. 6. 2021 »

30.11. Setkání s didaktikou informatiky »

29.11. Seminář SCKP: Výuka v ochraně ohrožených druhů exotických zvířat »

25.11. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

23.11. Seminář SCKP: "Komiksoví hrdinové" »

22.11. Seminář SCKP: Horkovzdušné balóny - výroba modelů a jejich možné uplatnění ve výuce fyziky »

18.11. Setkání OMS pro Fyziku a Chemii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 18.11. 2021 »

16.11. Seminář SCKP: Nová informatika ve školách a v technických klubech ÚK »

08.11. Seminář SCKP: Výuka v ochraně tuzemské fauny a biotopů »

04.11. Seminář SCKP: Balíček praktické matematiky a logiky nejen pro TK »

01.11. Akreditovaný kurz "Jak na matematiku?" »

30.10. Setkání OMS pro biologii (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 30. 10. 2021 »

21.10. Seminář SCKP: Tvorba webovek »

14.10. Akreditované DVPP: Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let »

13.10. Akreditovaný kurz "Jak na informatiku?" »

12.10. Seminář SCKP: První pomoc »

06.10. Akreditovaný kurz "Jak na informatiku v primárním vzdělávání?" »

04.10. VI. Vzdělávací veletrh ÚK IKAP A2 »

04.10. Setkání OMS pro Fyziku (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 4.10. 2021 »

04.10. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 4. 10. 2021 »

30.09. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

29.09. Kurz 3D tisku pro učitele v Centru virtuálního prototypování UJEP »

20.08. Letní škola Digitální gramotnosti 2021 »

18.08. Letní škola Matematické gramotnosti 2021 »

18.08. Letní škola Polytechniky 2021 »

16.08. Letní škola Čtenářské gramotnosti 2021 »

24.06. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 24.6. 2021 »

24.06. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 24.6. 2021 »

17.06. Setkání OMS pro biologii (IKAP A2) a minitýmu A (KAP) 17.6. 2021 »

04.06. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 4. 6. 2021 »

26.03. Setkání OMS pro digitální gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu B (KAP) 26. 3. 2021 (Zimní škola) »

25.03. Setkání OMS pro chemii (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP), 25.3.2021 »

24.03. Setkání OMS pro fyziku (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP) 24. 3. 2021 »

19.03. Setkání OMS pro matematickou gramotnost (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP) 19.3.2021 »

17.03. Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

09.03. Seminář z oblasti „Gramotnosti a logické myšlení“ »

06.03. Setkání OMS pro digitální gramotnost 6. 3. 2021 (Zimní škola) »


Kontakty na realizační tým projektu IKAP A2

Hlavní manažer projektu

Ing. Michaela Řeháková Krákorová MBA.

e-mail: rehakova.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 374

Manažer KA 1

Ing. Eliška Martínková

e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 988 

Manažer KA 2

Ing. Kateřina Opavová

e-mail: opavova.k@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 698

Manažer KA3

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360

Manažer KA4

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies