MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023


Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" (I-KAP 2A) jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické kluby, KA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEP, KA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

Technické kluby je jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení. Technické kluby jsou provozovány školami a školskými zařízeními a v některých případech obcemi.

Centrum virtuálního prototypování UJEP, cílem této aktivty je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

Odborné metodické skupiny (OMS) je aktivita, která navazuje na předchozí projekt IKAP 1A. Jedná se o OMS zaměřené na oblasti Biologie, Chemie, Fyziky, Matematické, Čtenářské a Digitální gramotnosti pro úroveň MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Prostřednictvím krajských metodiků a spolupracujících expertů probíhají setkávání pedagogických pracovníků na podporu funkčních gramotností a polytechnických předmětů. V rámci aktivity OMS jsou realizována Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP) vč. půjčovny pomůcek, letní a zimní vzdělávací školy pro pedagogy, semináře, workshopy, vzdělávací veletrhy a další akce pro učitele. Další činností v rámci této aktivity jsou motivační výjezdy pro žáky s učiteli a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP).

REGISTRACE NA EXKURZE ZDE.

Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie, v rámci této aktity dojde k vytvoření 14 školských podnikatelských inkubátorů, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí. Další činností v této aktivitě je realizace Programů vzájemého učení (PVU) na podporu chemie mezi ZŠ a SŠ a dále PVU na podporu studijního programu Alikovaná chemie mezi SŠ a odborníkem z praxe.


TECHNICKÉ KLUBY

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIE
zrušit filtr

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.

Setkání OMS pro digitální gramotnost 6. 3. 2021 (Zimní škola) »

07.03.
08.03.
09.03.

Seminář z oblasti „Gramotnosti a logické myšlení“ »

10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.

Setkání OMS pro čtenářskou gramotnost (IKAP A2) a Minitým D (KAP) »

18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.

Setkání OMS pro fyziku (IKAP A2) a Minitýmu A (KAP) 24. 3. 2021 »

25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.

Kontakty na realizační tým projektu IKAP A2

Hlavní manažer projektu

Ing. Iva Nevečeřalová

e-mail: neveceralova.i@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 546

Manažer KA 1

Ing. Eliška Martínková

e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 988 

Manažer KA 2

Ing. Adéla Kurešová

e-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 243

Manažer KA3

Ing. Michaela Řeháková Krákorová

e-mail: rehakova.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 374

Manažer KA4

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí