MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK"
(I-KAP 2A) jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické kluby, KA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEP, KA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

Technické kluby je jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení. Technické kluby jsou provozovány školami a školskými zařízeními a v některých případech obcemi.

Odborné metodické skupiny (OMS) je aktivita, která navazuje na předchozí projekt IKAP 1A. Jedná se o OMS zaměřené na oblasti Biologie, Chemie, Fyziky, Matematické, Čtenářské a Digitální gramotnosti pro úroveň MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Prostřednictvím krajských metodiků a spolupracujících expertů probíhají setkávání pedagogických pracovníků na podporu funkčních gramotností a polytechnických předmětů. V rámci aktivity OMS jsou realizována Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP) vč. půjčovny pomůcek, letní a zimní vzdělávací školy pro pedagogy, semináře, workshopy, vzdělávací veletrhy a další akce pro učitele.


TECHNICKÉ KLUBY

CENTRUM VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM - PODNIKÁNÍ A CHEMIEzrušit filtrKontakty na realizační tým projektu IKAP A2

Hlavní manažer projektu

Ing. Iva Nevečeřalová

e-mail: neveceralova.i@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 546

Manažer KA 1

Ing. Eliška Martínková

e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 988 

Manažer KA 2

Ing. Adéla Kurešová

e-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 243

Manažer KA3

Ing. Michaela Řeháková Krákorová

e-mail: rehakova.m@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 374

Manažer KA4

Bc. Nikola Suchá

e-mail: sucha.n@kr-ustecky.cz

tel.: +420 475 657 360Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí