MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky

Obsahem aktivity bude zajištění vzájemného propojení pedagogů, kteří se podílí na vzdělávání nadaných žáků na školách, předávání informací a odkazů

na zajímavé semináře, webové odkazy, vzdělávací akce s tématikou nadaných žáků, ukázky modelových situací. Probírání příkladů dobré praxe a případné

vzájemné návštěvy vyučovacích hodin.

Koordinátor (nadaní žáci) bude organizovat mentoring v prostorách PPP (spádově - Kadaň, Chomutov, ÚL atd.) vč. odborného obsahu.

V rámci dne mentoringu v dané lokalitě bude v dopoledních hodinách k dispozici pedagogům, kteří mají v péči nadané žáky -

organizuje workshopy, skupinová intervizní setkání, individuální konzultace – vždy dle požadavků v daném regionu.


Aktivitu si řídí koordinátor pro nadané žáky. Formy předání informací budou dle uvážení a daných možností koordinátora nadání

– telefonicky, osobně, e-mailově, skupinová setkání, individuální konzultace, workshopy, skupinová intervizní setkání, e-learning,

videokonference ..


Na základě tohoto videa paní Maxová – prezentovala svou činnost „Jižánci“ dne 15.6.2021, odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ClEVFIN0irk


Časový harmonogram seminářů:

Rok 2020 

22. 6. 2020

8. 9. 2020

15. 10. 2020

6. 11. 2020

13. 11. 2020

8. 12. 2020

10. 12. 2020


Rok 2021 

16. 3. 2021

15. 6. 2021

25. 10. 2021

Prezentace ze semináře ext UnL-online-25.10.2021.pdf

16. 12. 2021 - setkání platformy v rámci aktivity "Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky"


seminář Rok 2022                                                       Platforma rok 2022

27. 01. 2022                                                                     28. 03. 2022

28. 02. 2022                                                                     28. 06. 2022

26. 04. 2022                                                                     21. 10. 2022

02. 11. 2022                                                                    8. 12. 2022

14. 11. 2022
Rok 2023

23. 02. 2023 - platforma

23. 03. 2023 - seminář

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníPodpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies