MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky

Obsahem aktivity bude zajištění vzájemného propojení pedagogů, kteří se podílí na vzdělávání nadaných žáků na školách, předávání informací a odkazů

na zajímavé semináře, webové odkazy, vzdělávací akce s tématikou nadaných žáků, ukázky modelových situací. Probírání příkladů dobré praxe a případné

vzájemné návštěvy vyučovacích hodin.

Koordinátor (nadaní žáci) bude organizovat mentoring v prostorách PPP (spádově - Kadaň, Chomutov, ÚL atd.) vč. odborného obsahu.

V rámci dne mentoringu v dané lokalitě bude v dopoledních hodinách k dispozici pedagogům, kteří mají v péči nadané žáky -

organizuje workshopy, skupinová intervizní setkání, individuální konzultace – vždy dle požadavků v daném regionu.


Aktivitu si řídí koordinátor pro nadané žáky. Formy předání informací budou dle uvážení a daných možností koordinátora nadání

– telefonicky, osobně, e-mailově, skupinová setkání, individuální konzultace, workshopy, skupinová intervizní setkání, e-learning,

videokonference ..


Na základě tohoto videa paní Maxová – prezentovala svou činnost „Jižánci“ dne 15.6.2021, odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ClEVFIN0irk


Časový harmonogram seminářů:

Rok 2020 

22. 6. 2020

8. 9. 2020

15. 10. 2020

6. 11. 2020

13. 11. 2020

8. 12. 2020

10. 12. 2020


Rok 2021 (03/2021, 06/2021, 10/2021, 12/2021)

16. 3. 2021

15. 6. 2021

25. 10. 2021

Rok 2022 (02/2022, 04/2022, 10/2022, 12/2022)

Rok 2023 (02/2023)


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníPodpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí