MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora pedagogů vzdělávající nadějné žáky

Obsahem aktivity bude zajištění vzájemného propojení pedagogů, kteří se podílí na vzdělávání nadaných žáků na školách, předávání informací a odkazů

na zajímavé semináře, webové odkazy, vzdělávací akce s tématikou nadaných žáků, ukázky modelových situací. Probírání příkladů dobré praxe a případné

vzájemné návštěvy vyučovacích hodin.

Koordinátor (nadaní žáci) bude organizovat mentoring v prostorách PPP (spádově - Kadaň, Chomutov, ÚL atd.) vč. odborného obsahu.

V rámci dne mentoringu v dané lokalitě bude v dopoledních hodinách k dispozici pedagogům, kteří mají v péči nadané žáky -

organizuje workshopy, skupinová intervizní setkání, individuální konzultace – vždy dle požadavků v daném regionu.

 

Aktivitu si řídí koordinátor pro nadané žáky. Formy předání informací budou dle uvážení a daných možností koordinátora nadání

– telefonicky, osobně, e-mailově, skupinová setkání, individuální konzultace, workshopy, skupinová intervizní setkání, e-learning,

videokonference ..

 

Časový harmonogram seminářů:

Rok 2020 (10/2020, 12/2020)

Rok 2021 (02/2021, 04/2021, 10/2021, 12/2021)

Rok 2022 (02/2022, 04/2022, 10/2022, 12/2022)

Rok 2023 (02/2023)

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníPodpora pedagogů vzdělávající nadějné žáky

© 2020 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí