MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora komunikačních dovedností


Aktivita je zaměřena na děti v MŠ a žáky na 1.st. ZŠ se SVP z odlišných  sociokulturních podmínek a žáky s narušenou komunikační schopností. Speciálně na zvyšování jejich komunikativních kompetencí a motivace ke vzdělávání. Do aktivit budou zapojeni i rodiče, bez kterých by pomoc nebyla dostatečná. Ve vybraných školách budou učitelé pracovat v logopedických klubech spolu se speciálními pedagogy a dalšími specialisty za pomoci pořízených logopedických pomůcek (tablety se speciálními logop. programy, Klokanův kufr aj.).

Tato podaktivita svými aktivitami navazuje na ukončený projekt „Podpora žáku s SVP“ (PROKOM), který v řadách cílové skupiny setkal s velkým ohlasem. V rámci projektu ÚK IKAP B2 bude i nadále poskytována metodická podpora ze strany expertů komunikačních dovedností a metodiků školám, které jsou již vybaveny speciálními pomůckami z projektu PROKOM.

Prostřednictvím expertů komunikačních dovedností je zajištěna provazba na IKAP A2 a technické kluby. Experti komunikačních dovednosti připravili manuál pro využití beebotů v praxi pro rozvoj komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků na 1.st.ZŠ, které se budou snažit rovněž využívat pro výuku v logopedických klubech vedoucí logop. klubů ve školách s metodickým vedením expertů.

Do projektu bude dále zařazeno 30 nových škol, které nebyly zapojeny v ukončeném projektu PROKOM (výběr škol bude dle potřeb a stanovení SPC v dané oblasti). Školy budou vybaveny logopedickými pomůckami a pedagogickým pracovníkům (vedoucím logopedických klubů) bude poskytnuta metodická pomoc (expertů a metodiků). Učitelé budou pracovat v rámci logopedických klubů 1 x týdně se skupinou, která bude čítat obvykle od 4 do 10 dětí/žáků.

Formy předání informací na pedagogické pracovníky budou dle uvážení a daných možností metodiků – telefonicky, osobně, e-mailově, skupinová setkání, individuální konzultace, workshopy, skupinová intervizní setkání, e-learning, videokonference ..


Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Prevence předčasných odchodů ze vzděláváníPodpora komunikačních dovedností

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies