MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora kariérového poradenství

Do aktivit podporujících kariérové poradenství je jako partner projektu zapojena Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje. V rámci této spolupráce jsou vytvořeny pozice 5 koordinátorů KARIPO. Tito koordinátoři zabezpečují pravidelná setkávání s kariérovými poradci ze škol v kraji a poskytují jim odbornou metodickou pomoc. Do této aktivity se může zapojit každý, kdo ve škole působí jako kariérový poradce.

Poradenství se každé 3 měsíce zaměřuje na jiný obor. V květnu a červnu 2018 proběhla setkání na téma zdravotnictví, v září a říjenu 2018 se uskutečnila setkání na téma stavebnictví a následně na jaře 2019 proběhla setkání na téma strojírenství, elektrotechnika.  Na podzim 2019 jsou plánovaná setkání na téma chemie.


Zde najdete veškeré podklady, které byly v rámci setkávání vytvořeny:

SETKÁNÍ KARIPO ZDRAVOTNICTVÍ

SETKÁNÍ KARIPO STAVEBNICTVÍ

SETKÁNÍ KARIPO STROJÍRENSTVÍ

SETKÁNÍ KARIPO ELEKTROTECHNIKA

SETKÁNÍ KARIPO CHEMIE

Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů (I-KAP A)Podpora kariérového poradenství

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies