MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (SMART AKCELERÁTOR II)

Projekt „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“

Zkrácený název projektu: Smart II – ÚK

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022


Projekt „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků. Mezi hlavní cíle patří také to, aby po ukončení projektu byly v území připravené zajímavé strategické projekty k jejich realizaci, které podpoří další rozvoj v území. Součástí projektu je navázání a prohlubování spolupráce s partnery a inovačními centry působícími v zahraničí se snahou využít jejich poznatků v Ústeckém kraji.

K dosažení cílů bude v rámci projektu využíváno marketingových a analytických nástrojů.

Jednotlivé aktivity realizuje Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje , který je finančním partnerem projektu.


Klíčové aktivity (KA)

V rámci projektu jsou realizovány níže uvedené aktivity:

KA 1 - Základní tým – cílem je zajistit komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji.

KA 2 – Vzdělávání a rozvoj kompetencí - cílem je vytvořit kvalitní, odborný tým, který propojí inovační aktivity v kraji a bude prosazovat nové podněty v oblasti podpory inovací.

KA 3 - Mapování a analýzy - cílem aktivity je získat jasný a ucelený přehled o inovačním prostředí v kraji a díky tomu úspěšně realizovat veškeré další aktivity projektu.

KA 4 - Asistence - cílem je podpořit v kraji realizaci významných rozvojových projektů pomocí dotačního programu.

KA 5 – Twinning – cílem je získat nové zkušenosti v oblasti Podpory komercializace výsledků výzkumu od zkušeného zahraničního subjektu, a to Technické univerzity Drážďany.

KA 6 – Pilotní ověření – cíle je ověřit programy ve 2 tématech, a to „Získávání a udržení expertů pro krajskou VaV excelenci“ a „Podpora komercializace výstupů“ (v tomto tématu se jedná o návaznost na aktivitu Twinning).

KA 7 - Marketingová a komunikační strategie kraje - Marketing a komunikace inovačního systému regionu a RIS3 strategie způsobem, který zajistí, že se informace dostanou ke všem relevantním cílovým skupinám projektu.


Klíčové dokumenty


ext RIS-2020.pdf


ext Akcni-plan-RIS3-Ustecky-Kraj-2022.pdf


ext Design-option-paper_Podpora-komercializace-vysledku-vyzkumu_Ustecky-kraj-CR_ustecky-kraj.pdf
 Kontaktní údaje

RIS 3 manažer Ústeckého kraje

Ing. Zdeněk Hušek

e-mail: zdenek.husek@smartdialog.cz

tel.: +420 731 445 552

 

RIS 3 koordinátor Ústeckého kraje

Ing. Lukáš Vostrý

e-mail: vostry.l@kr-ustecky.cz

tel.: +420 725 5196 736

Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (SMART AKCELERÁTOR II)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies