MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

HazmburkChomutovČeské ŠvýcarskoRanáRoudniceNechraniceŽatecLounyDěčínFlájeRubmurkKlínovecTolštejnTepliceLitoměřickoMostHorní JiřetínChřibskáVarnsdorfKadaňErbenova vyhlídkaÚstí nad LabemŘípMilesovkaPravčická brána

Podnikání a inovace

 
OP související s oblastí
Podnikání a inovace

Dotační program
"Podpora začínajících podnikatelů   v Ústeckém kraji pro rok 2020"

 


Dokumenty související s oblastí
Podnikání a inovace
 

Informační servis
pro podnikatele

 
 

Seminář k novele zákona o investičních pobídkách a podpoře investic malých a středních podniků - 18. 2. 2020


Agentura CzechInvest Vás srdečně zve na seminář k novele zákona o investičních pobídkách a podpoře investic malých a středních podniků.

Novelizovaný zákon vešel v účinnost 6. září 2019. Jaké jsou jeho hlavní změny a jejich praktické důsledky pro malé a střední podniky, Vám vysvětlí zástupci agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších institucí. Dále se na semináři dozvíte o podpoře MSP z programů OP PIK a Technologické agentury ČR.


Bližší informace k semináři a registraci naleznete ZDE.


 

 

 

 

Vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“

 

6. ledna 2020 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“. Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 5. ročník tohoto programu.

 

O dotaci pro rok 2020 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2020 nebo 2019) a splní podmínky programu.

 

Celková finanční alokace pro program jsou 4 miliony Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od Kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 6. 2. do 9. 3. 2020.

 

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (https://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-kraji-pro-rok-2020/d-1739710/p1=204744 ) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 29. 1. a 12. 2. 2020. Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: https://forms.gle/UWbxgGjZ1xX82zaHA


 

 


INVEST-UK.CZ

Máte nevyužité pozemky, haly a jiné nemovitosti vhodné k podnikání  Ústeckém kraji? Chcete je nabídnout investorům? Propagujte je na webu www.invest-uk.cz.

Tento webový portál slouží na podporu investičních příležitostí Ústeckého kraje. Obsahuje databázi: průmyslových hal, průmyslových zón, brownfieldů. Cílem databáze je zmapovat brownfieldy, tj. areály a objekty v Ústeckém kraji, které v současnosti nemají využití a nebo jsou využity jen z části, ztratily svoji původní funkci a nebo nejsou dostatečně využité a nabízet je případným investorům.

 Právní elektronický systém - PES

Právní elektronický systém vyvinutý Hospodářskou komorou a NEWPS  informuje o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů.


Díky unikátnímu konfiguračnímu systému je snadné vytvořit profil přesně na míru. Automaticky se selektují relevantní informace. Systém pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit, co kde splnit.

Základní balíček stojí 1600 Kč bez DPH na jeden rok (každý rok je třeba obnovovat licenci) a obsahuje 1185 povinností vyplývajících z 19 základních zákonů. Sleva 25 % je poskytnuta členům Hospodářské komory ČR, 10 % sleva je poskytována pro nečleny.

Více informací je na internetových stránkách www.pespropodnikatele.cz

Publikace

OHK Most od „ostrého“ spuštění, které proběhlo 23. května 2019, prodala celkem 8 balíčků se slevou 25 % členům OHK Most, případně členům ostatních komor v Ústeckém kraji.

Inovační centrum Ústeckého kraje - video

STARTUP GO! je program pro lidi s nápadem a chutí podnikat, kteří již mají zpracovaný podnikatelský záměr anebo mají založenou firmu se sídlem v Ústeckém kraji ne starší dvou let.

Podmínkou je, aby alespoň jeden člen podnikatelského týmu byl z Ústeckého kraje nebo studoval školu v Ústeckém kraji. Historie firmy nesmí být delší než 2 roky (počítáno od založení / obnovení ŽL pro daný projekt).

Inovační centrum Ústeckého kraje natočilo videa se začínajícími podnikateli, se kterými spolupracuje.

Odkaz:

https://www.youtube.com/channel/UCRs8FzO4xITS75MNoFPQS5A?view_as=subscriber

Design jako účinný marketingový nástroj v průmyslu

Akce se koná 26. 3. 2019 od 10:00 do 14:00 v Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete v pozvánce.

ext pozvanka_design_marketing.pdf
Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Akce se koná 26. 2. 2019 od 10:00 do 15:00 hodin v Mostě. Bližší informace naleznete v pozvánce.

 ext Konzultacni-den_Most-26.2.2019.pdf
Databáze spolupráce škol a firem

Nově vznikla databáze, která bude mít za úkol mapovat spolupráci škol a firem, což otevírá nové možnosti pro navázání spolupráce mezi subjekty. Největší zájem o spolupráci je v oblasti praxí. Databáze bude naplněna v průběhu měsíce února. Databázi naleznete na adrese: https://rskuk.cz/databaze-spoluprace-skol-a-firem-v-uk 

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Akce se koná 24. 1. 2019 od 9:00 do 15:00 hodin v Ústí nad Labem. Bližší informace naleznete v pozvánce.

ext Konzultacni-den_Usti-nad-Labem_24.1.2019.pdf
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019

Ve čtvrtek 3. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“. Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se o 4. ročník.


O dotaci pro rok 2019 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2018 nebo 2019) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je osm milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí se uskuteční od 4. 2. do 8. 3. 2019.

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=204744) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 23. 1. a 13. 2. 2019.  Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: https://goo.gl/forms/C9lyWU6K3Y1HZWIi2

Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221

žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo jen 27 projektů s nejvyšším počtem získaných bodů. O rok později bylo přijato 169 žádostí (podpořeno 46) a v loňském roce 117 žádostí (podpořeno 48).
Vážení zaměstnavatelé,

trápí Vás nedostatek pracovních sil? Máme pro Vás řešení.

HK ČR zřídila Asistenční kanceláře (ve spolupráci s odbornými firmami) na Ukrajině ve Lvově a v Srbsku v Bělehradě. Pokud potřebujete pomoci s vyhledáním a zajištěním kvalifikovaných pracovníků dle potřeb Vaší firmy, včetně profesionálního zpracování požadované dokumentace k hladkému vyřízení zaměstnaneckých karet pro legální zaměstnání, jsme Vám plně k dispozici.

Podrobnější aktivity a nabízené služby jsou uvedeny na webových stránkách HK ČR https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/asistencni-kancelare-hkcr/ ,včetně kontaktních údajů na pracovníky HK ČR, kteří jsou připraveni podat podrobnější informace s možností osobní konzultace.

Informace o aktivitách a úspěších HK ČR v rámci projektů ekonomické řízené migrace naleznete níže.

HK ČR se již více než 2 roky aktivně angažuje v problematice zaměstnávání cizinců a napomáhá firmám řešit dlouhodobý problém v rámci nedostatku pracovní síly na českém trhu práce.

 Jak jistě víte, HK ČR plní roli GARANTA v projektech řízené ekonomické migrace. Vzhledem k této roli HK ČR kontroluje, zpracovává a garantuje žádosti zaměstnavatelů k zařazení ukrajinských pracovníků do procesu vyřízení dlouhodobého pracovního pobytu. Za uplynulou dobu již HK ČR zpracovala více než 4 000 žádostí od zaměstnavatelů pro vyřízení zaměstnaneckých karet pro téměř 24 000 pracovníků. Tyto údaje a data jasně proklamují postavení HK ČR v rámci vyřízeného počtu žádostí, tzn. HK ČR zpracovává 80 % všech podaných žádostí a je díky tomu více než důstojným partnerem pro komunikaci se státním aparátem v rámci řešení projektových záležitostí.

 S ohledem na výše uvedené připomínáme postupný nárůst kvót, který iniciovala HK ČR již od začátku projektu. Z původní kvóty 3500 pracovníků z Ukrajiny bylo navýšeno na dnešních 20 000 pracovníků ročně. Vzhledem k tomu, že ani tato kvóta nezaručuje dostatečný a rychlý přísun lidí z Ukrajiny, HK ČR jedná s příslušnými resorty o dalším navýšení kvót na 50 000 pracovníků pro rok 2019. Taktéž vyjednáváme s resorty snížení minimálního požadovaného počtu zaměstnanců na HPP z 10 na 6, aby měli i menší podnikatelé možnost zapojit se do režimů.

Efektivita a rychlé vyřízení zaměstnanecké karty pro ukrajinského pracovníka nezávisí však pouze na výši roční kvóty, ale i kvalitě zpracované žádosti od zaměstnavatele, respektive ukrajinského pracovníka. Dle informace od resortů je téměř 40 % žádostí chybně zpracovaných či nekompletních. To následně zdržuje příslušné resorty od kladného vyřízení a prodlužuje celou čekací dobu pro zaměstnavatele a ukrajinského pracovníka.

Vzhledem k tomu, že tento negativní dopad je HK ČR vnímán jako stálý bez známek zlepšení, přišla HK ČR s výše uvedeným řešením.
Seminář na téma "Ochrana osobních údajů ve firmách v době účinnosti GDPR"

Srdečně Vás zveme na seminář zaměřený na téma ochrany osobních údajů, který proběhne 17.října 2018 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na programu jsou přednášky odborníků a diskuze. Více informací o jednotlivých řečnících či registraci naleznete ZDE. Těšíme se na Vaši účast.
Veletrh dotačních příležitostí 2018

se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

3. května 2018, 9:00 – 15:00

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 3, Ústí nad Labem

CZECHINVEST ve spolupráci se svými partnery pořádá veletrh dotačních příležitostí. V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Pozvánku naleznete ZDE.

Můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), OP Zaměstnanost (MPSV), MPSV - Dětské skupiny, Mikrojesle, programy Ústeckého kraje, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), programy ČMZRB, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, projekty TC AV ČR a SFŽP, Inovačního centra ÚK, Fondu dalšího vzdělávání atd.


Bc. Petra Hrstková, CZECHINVEST Regionální kancelář pro Ústecký kraj, 296 342 988, 606 054 113, petra.hrstkova@czechinvest.org,  www.czechinvest.org
Seminář o dotačních příležitostech pro vaše podnikání 2018

Eurocentrum Ústí nad Labem a další partneři pořádají dne 20. 2. 2018 seminář "Dotace nejen pro začínající podnikatele, aneb PŘÍLEŽITOSTI PRO VAŠE PODNIKÁNÍ." Seminář poskytne podnikatelům přehledné informace o aktuálních dotačních možnostech z evropských fondů a dalších projektech podporující podnikání v Ústeckém kraji. Účast na akci je zdarma. Podrobné informace o akci a odkaz na registrační formulář naleznete v přiložené pozvánce.


Pozvánka:

Pozvanka-seminar-20_02_2018.pdf  (502.28 kB)

Program chystaného semináře:

Program-seminar-20_02_2018.pdf  (433.84 kB)
Podnikatelská mise do Brazílie zaměřená na obor pivovarnictví.


Krajská hospodářská komora ČR si Vás dovoluje pozvat na podnikatelskou misi do Brazílie, kterou organizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Brasílii ve dnech 3.-10.3.2018.Mise je organizována za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR formou Projektu ekonomické diplomacie (PROPED). Misi za HK ČR povede viceprezident Ing. Bořivoj Minář, za MZE ČR ředitelka Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ing. Karolína Bartošová, za MZV ČR ředitel Odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda.


Mise je zaměřena na obor pivovarnictví (pivo, minipivovary a související technologie, vstupy do výroby piva, obaly, navázání akademické spolupráce, apod.) a je organizována do měst Blumenau (stát Santa Catarina) a Curitiba (stát Paraná). Státy Santa Catarina a Paraná patří k vyspělejším a bohatším v rámci Brazílie, jsou zde velké komunity potomků evropských přistěhovalců, dobrá znalost kvalitního piva a povědomí o českém pivu a jeho kvalitě. Město Blumenau také každoročně pořádá slavnosti Oktoberfest, které jsou po těch mnichovských druhou největší akcí tohoto druhu na světě.


Z hlediska českých dodavatelů minipivovarů a souvisejících technologií půjde o unikátní příležitost zapojit se do „boomu“ tohoto odvětví v Brazílii, kde počet minipivovarů vzrostl mezi lety 2005 a 2017 ze 46 na 500, přičemž v posledních několika letech tento proces provázela hluboká hospodářská krize. Pivo a související technologie jsou již několik let identifikovány jako perspektivní obor v aktuální Mapě globálních oborových příležitostí pro Brazílii. Realizace projektu ve vybraných městech, jež jsou od sebe vzdálena 210 km, přinese zúčastněným firmám jedinečnou možnost vstoupit na vyspělý a koupěschopný trh, který české pivo a technologie velice uznává, nicméně dosud se s nimi mohl setkat jen ve velmi omezené míře.


Během mise plánujeme zorganizovat Česko-brazilské podnikatelské fórum a B2B v Curitibě a Blumenau, workshop v rámci pivního festivalu v Blumenau, institucionální jednání, návštěvu pivovaru, společenské podniky s partnery. V jednání je i možnost navázání akademické spolupráce s Vysokou školou piva a sladu v Blumenau.


Výše účastnického poplatku činí 2.226,- EUR nebo 56.765,- Kč (výše účastnického poplatku pro členy HK ČR) či 2.343,- EUR nebo 59.750,- Kč (výše účastnického poplatku pro nečleny HK ČR), pokud budete hradit v Kč, žádáme o informaci o této skutečnosti předem. Účastnický poplatek zahrnuje: zpáteční letenky do Sao Paula, místní dopravu, ubytování se snídaní, poplatek za organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise.


V případě zájmu je možnost zajištění dopravy vzorků (vzorky je nutno dodat na adresu balírny SPEDIA,s.r.o., Ohradní 61a, Praha 4, Michle, kontakt: Fr. Červenka, tel: 723 451 822, nejpozději do 28.1.2018, orientační cena za přepravu činí 32.000,-Kč za přepravu zboží celkové váhy 300 kg a celkového objemu 1 m3, dále je nutné dodat soupis zboží, počet kusů a orientační cenu zboží, pokud budete zasílat nápoje v plechovém obalu, ve skle nebo sudech, přepravce požaduje zdvojený obal, který nepropustí tekutiny (např. zesílené plastové pytle)).


Pro účast v podnikatelské misi je nutno dodat vyplněnou závaznou přihlášku (viz. příloha, formát MS Word a sken s podpisem), vyplněný firemní profil v ČJ a AJ (MS Word, rovněž je možno dodat v PJ), sken pasu (strana s fotem) a snímek pro prezentaci nejpozději do 24.1.2018 na email: leinerova@komora.cz


PROFIL-ENG.docx  (34.11 kB)

      

PROFIL-cj.doc  (97 kB)

      

Zavazna-prihlaska-Brazilie.docx  (49.25 kB)

    ext Financovani-zacinajicich-podnikatelu.pdf


S pomocí Hospodářské komory budou pro firmy snadněji dostupní středně a nízko kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny

První náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák informuje podnikatele a firmy z Ústeckého kraje o možnosti žádat o zařazení do  Režimu Ukrajina.

Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit volná místa ve výrobě středně a nízko kvalifikovanými pracovníky, mohou využít i pracovní sílu  z Ukrajiny. Hospodářská komora podnikatelům výrazně usnadňuje a zjednodušuje administrativní proces spojený se zpracováním a vyřizováním žádostí  v rámci Režimu Ukrajina. Rychlejší přijímání a vyřizování žádostí Ukrajinců o zaměstnanecké karty odsouhlasila vláda.

Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile nebude volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu.

Více informací včetně potřebných dokumentů naleznete zde:

http://www.komora.cz/pro-podnikani/zamestnanci-ukrajina/zarazeni-do-rezimu-ukrajina-3.aspx
Výroční zpráva o stavu podnikání v Ústeckém kraji za rok 2017

ext VZ-o-stavu-podnikani-v-UK-za-rok-2017.pdf


       


Podnikání a inovace

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies