MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Pedagogické dny


Cílem aktivity je podpořit pedagogy i management škol v jejich každodenních činnostech, prohloubit jim odborné znalosti a zodpovědět otázky z praxe.

V rámci aktivity se bude konat seminář s řízenou diskuzí v dopoledních hodinách pro širší okruh posluchačů, na téma předem dohodnuté na předchozí schůzce.

Témata budou volena z pedagogické praxe a vždy budou volena k aktuální potřebě ve vzdělávání např. – školské správní řízení, etopedie, prevence ve škole - co dělat když…: postupy v rizikových a krizových situacích, vyladění procesů a postupů, sdílení zkušeností, aktuální školní témata, oprášení právních a věcných kroků. Kauzy, krok za krokem – rozbor a nastíněný postup. Volba témat bude diskutována i v rámci Odborné metodické skupiny.

V odpoledních hodinách bude probíhat individuální konzultace konkrétních případů škol.

Pedagogické dny jsou určeny pro pedagogické pracovníky a management MŠ, ZŠ a SŠ.


Pedagogické dny:

22.10.2020 - Správní řízení

26. 11. 2020 - Správní řízení

7. 12. 2020 - Řešení obtížných a krizových situací při práci ve škole
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníPedagogické dny

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí