MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Okres Most 13.6.2019

Okresní kolo soutěže Krajská odysea – Matematika


Poslední štace okresních kol soutěže Krajské odysey zaměřené na „Matematiku“, kterou realizuje Ústecký kraj v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B“, nás dne 13. 6. 2019 zavedla na 7. ZŠ v Mostě.

Své školy sem přijeli reprezentovat žáci ze ZŠ Obrnice, ZŠ V. Talicha, SŠ Educhem, a. s. a SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání.

Soutěž začala rozlosováním žáků do 4 týmů, aby spolu v týmu byli vždy žáci ze ZŠ a SŠ. Ani v tomto okresním kole nechybělo „Matematické Riskuj“. Riskuj obsahovalo pět témat a ověřilo znalosti žáků ve funkcích, číselných řadách, procentech a obrazcích. Téma čísla ve městech bylo propojeno s číselnými zajímavostmi města Most. Žáci se v tomto okruhu otázek například dopočítali, že in – linová dráha na dostihovém závodišti Hipodrom, které vzniklo rekultivací důlní výsypky, měří 3 400 m.

Hru plnou zábavy a taktiky vystřídalo řešení úloh. Křížovka, luštění hesel, sestavování šestiúhelníku pomocí rovnic a výpočet slovních úloh to vše bylo připraveno pro druhou část soutěže.

Když se řekne, sestrojte, narýsujte, zkonstruujte, tak by si každý z nás připravil pravítko, kružítko, tužku, gumu atd. Ovšem na Krajské odysee se rýsovalo bez těchto pomůcek, a to pomocí překládání papíru nebo - li Origami. Pro žáky byl připraven úkol, aby pomocí přesného překládání papíru, vytvořili vlaštovku. S touto vlaštovkou žáci soutěžili, která dolétne nejdále.  Do této části soutěže byli zapojeni i přítomní pedagogové, kteří skládali tradičního Jeřába a mohli svému týmu získat bod navíc.

Poslední část tvořil hlavolam Tangram, který obsahuje sedm geometrických útvarů. Úkolem v této části bylo pomocí Tangramu sestavit 3 obrázky, když týmy znali pouze jejich obrys.

Za každou část soutěže byl vítězný tým odměněn nejen body ale i indícií, která mu mohla vypomoci při Bonusové hádance v závěru soutěžního dne. Hádanku uhodl i bez indície červený tým a zajistil si tak lepší umístění v celkovém pořadí soutěže.

Samotní žáci si mezi sebou udělovali cenu „Týmového hráče“. Touto speciální cenou byli oceněni nejen za své znalosti, ale i za spolupráci, přátelskost a možná i pro zábavu v týmuJ Kateřina Neduchelová, Petr Vitiska, Nguyen Le Duy a Do Cong Minh.

 Celkovým vítězem se stal Zelený tým, který až na Bonusovou hádanku zvítězil ve všech částech soutěže. Ve složení Monika Truongová, Tereza Trávníčková, Kateřina Týcová a Nguyen Le Duy postupují do Krajského finále Krajské odysey, kde se utkají s dalšími znalostmi nadupanými týmy z ostatních okresů J.

Všem zúčastněným patří velká gratulace a také poděkování za výbornou atmosféru, kterou jste vytvořili v posledním, okresním kole Krajské odysey.

Poděkování patří i doprovázejícím pedagogům za jejich účast a výpomoc při hodnocení. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat vedení 7. ZŠ v Mostě, že jsme u nich mohli okresní kolo uspořádat a za výborné pohoštění, které pro nás přichystali po celou dobu soutěže.


Celkové pořadí:

1. Místo                                  2. Místo                                   3. Místo                                       4. Místo

Monika Truongová              Martina Popelková               Kateřina Neduchalová              Do Cong Minh

Tereza Trávníčková             Veronika Langová                 Adina Mudrochová                    Ondra Navrátil

Kateřina Týcová                   Radek Ottenschlger             Martin Piksa                                 Jan Děcký

Nguyen Le Duy                     Petr Vitiska                             Daniel Kubart                              Antonín Znamenáček


 

 

 

 

 

 


Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)KRAJSKÁ ODYSEAMATEMATIKAOkres Most 13.6.2019

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies