MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

Odborná metodická skupina (OMS)


Odborná metodická skupina (OMS) pro společné vzdělávání a rovné příležitosti, bude zaměřena na podporu pedagogů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Metodik SV bude ve spolupráci s experty SV, experty pro Inovativní přístup KARIPO, Tvorbu a naplňování strategických plánů škol a partnery projektu naplňovat a realizovat aktivity ŠIK ÚK. Mezi tyto aktivity patří organizování osvětových aktivit, organizování cílených programů vzdělávání pro pedagogy, asistenty pedagoga, pořádání kazuistických seminářů, vzdělávání vedení škol v oblasti SV, dále vyhledávat příklady dobré praxe z jiných projektů i přímo od pedagogů vč. zajímavých výstupů v podobě metod, procesů i pomůcek, které budou předávat PP ve svých spádových školách.


OMS pro Společné vzdělávání - expertní skupina


OMS pro Společné vzdělávání

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)Podpora rovných příležitostí ve vzděláváníOdborná metodická skupina (OMS)

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies