MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

NechraniceHorní JiřetínTepliceČeské ŠvýcarskoTolštejnErbenova vyhlídkaPravčická bránaŽatecChřibskáLounyŘípRanáLitoměřickoVarnsdorfMilesovkaChomutovMostHazmburkRubmurkFlájeRoudniceÚstí nad LabemKadaňKlínovecDěčín

« zpět

Nový dotační program Ústeckého kraje pomůže obcím s projektovými záměry

Nový dotační program Ústeckého kraje pomůže obcím s projektovými záměry

13.04.2022 - K dnešnímu dni byl spuštěn příjem žádostí do nového dotačního programu Ústeckého kraje s názvem Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022. Dotační program je určený obcím do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.


Vyhlašovatelem dotačního programu Podpora projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022 je Ústecký kraj, který chce s jeho pomocí podpořit obce do 5 000 obyvatel na svém území. 

 
Z poskytnuté dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 14. března 2022 (k datu vyhlášení dotačního programu). Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování odborné dokumentace. Dotaci lze použít například na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace, hydrogeologického průzkumu (posudek), geologického průzkumu, odborné studie (např. územní, technické, regulační) či na zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.
 
Z dotace naopak nelze uhradit pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní náklady, uzavřené leasingové smlouvy, cestovné, mzdy včetně odvodů a ostatní výdaje na zaměstnance, nákup zboží, nákup dopravních prostředků, operativní leasing, pojištění, splátky půjček a úvěrů, výdaje na záruky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování, úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, přípravu a zpracování projektové žádosti související s tímto projektem, výdaje spojené s administrací projektu, režijní a provozní výdaje.
 
Celková alokace dotačního programu činí 4 miliony korun. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tisíc korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování). Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci v maximální výši 50 tisíc korun
 
Převzato: Tisková zpráva ÚK

Monitoring OP/ dotační bulletin pro obce

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies