MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

MCKP

Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP)

Odbornou náplň MCKP zajišťují metodici. Jedná se o motivační aktivity, se kterými metodici navštěvují přímo školy a školská zařízení pedagogických pracovníků vyučující děti, žáky a studenty. V rámci MCKP budou metodici ve spolupráci s experty společně s pedagogickými pracovníky, dětmi, žáky, studenty bádat, stavět, zkoumat atd. a to s pomůckami, vybavením, stroji a nástroji, které by si škola nemohla zakoupit. Pomůcky si po domluvě s krajským metodikem nebo expertem může škola zapůjčit a učitel s nimi může pracovat v hodinách tak, jak se tomu naučil při výjezdu MCKP od našich odborníků.


Nabídka programů MCKP


Čtenářská gramotnost

1. Mravenec a slon2. a 3. třída ZŠPopis 7. Krušné horory4. a 5. třída ZŠPopis
2. Jak vystopovat hejkala3. třída ZŠPopis8. Superhrdinové univerza Marvel2. stupeň ZŠPopis
3. Tučňák v paneláku3. a 4. třída ZŠPopis9. Vizualizace postavy2. stupeň ZŠPopis
4. Psí kusy z knihovny3. třída ZŠPopis10. Proč nikdo nechodí s kajmanem do vody3. a 4. třída ZŠPopis
5. Kiko a tajemství papírového motýla3. třída ZŠPopis11. Místo nekonečna příběhů3. až 5. třída ZŠPopis
6. Příběhy v korunách stromů4. a 5. třída ZŠPopis12. Dílna čtení: V kůži hrdiny5. a 6. třída ZŠPopis

Program na čtenářskou gramotnost lze objednat u krajské metodičky Mgr. Lenky Burganové (lenkaburganova@gmail.com, tel. 724 172 160).

Matematická gramotnost

1. Bádání nad iracionalitou čísla2. stupeň ZŠ a SŠPopis 5. Statistika a zpracování dat2. stupeň ZŠ a SŠPopis
2. Experimentování s funkčními závislosti2. stupeň ZŠ a SŠPopis6. Teorie chaosu2. stupeň ZŠ a SŠPopis
3. Matematický BenjamínMŠ a 1. stupeň ZŠPopis7. Tvorba didaktické pomůcky2. stupeň ZŠ a SŠPopis
4. Matematika a náhoda, kombinatorika2. stupeň ZŠ a SŠPopis   

Program na matematickou gramotnost lze objednat u krajského metodika Mgr. Jiřího Henzla (henzl.jiri@seznam.cz, tel.777 204 510 ).


Digitální gramotnost

1. Hrajeme si jako včelkyPopis 7. Efektivita 3D tiskuZŠ a SŠPopis
2. Videonávody, jako efektivní vzdělávací materiálZŠ a SŠPopis8. LEGO WeDo1. stupeň ZŠPopis
3. Roadshow digitálních technologií ve vzděláváníPopis9. Programování s OzobotemPopis
4. RoboTechCamp2. stupeň ZŠ a SŠPopis10. G Suite for EducationMŠ a SŠPopis
5. Motivace k digitální gramotnosti - LABZŠ a SŠPopis11. Algoritmizace a programování pomocí  stavebnic Lego EducationMŠ a SŠPopis
6. Google SketchUp,
jako úvod do 3D modelování 
ZŠ a SŠPopis    


Postup objednání:  Projděte si nabídku vzdělávacích programů a vyberte si z ní ten, který Vás zaujal. Kontaktujte přímo garanta nebo lektora zvoleného vzdělávacího programu a dohodněte si s ním termín a další podrobnosti. Případně kontaktujte krajského metodika RNDr. Pavla Pešata, Ph.D. (pavel.pesat@gmail.com, tel.: 774 304 446).  Biologie / přírododopis

1. Eukaryotická buňkaZŠ a SŠPopis 6. Modelový organismus slepicePopis
2. Analýza genetického kóduZŠ a SŠPopis7. Smysly 1 Popis
3. Kosterní soustava člověka 2. stupeň ZŠPopis8. Smysly 21. stupeň ZŠPopis
4. Měření tělesného tukuZŠ a SŠPopis9. Smysly 32. stupeň ZŠ a SŠPopis
5. První pomoc2. stupeň ZŠ a SŠPopis10. Určování Lebek2. stupeň ZŠ a SŠPopis

Program na biolgoii / přírodopis lze objednat u krajského metodika Mgr. Moniky Krausové (krausova@gymtce.cz, tel.:775 072 442).


Chemie

Vydejte se na cestu za vědou a poznánímMŠ a 1. stupeň ZŠPopis Měřící systémy a terénní soupravy Popis
Zažijte dobrodružství v chemické laboratoři 2. stupeň ZŠPopisWebinář: Vlastnosti látek a vědecké hračkyMŠ a 1. stupeň ZŠPopis
Webinář: Vlastnosti vodyMŠ a 1. stupeň ZŠPopis HustotaMŠ a 1. a 2. stupeň ZŠPopis
Jak funguje čistírna odpadních vodMŠ a 1. a 2. stupeň ZŠPopis    

Program na chemii lze objednat u krajského metodika RNDr. Milana Šmídla, Ph.D. (smidl@humanitas.cz, tel.: 723 700 332).


Fyzika

1. Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném chápání fyziky.Popis 12. Průzkum radioaktivity s Gamabetou.2. stupeň ZŠ a SŠPopis
2. Energie a její zavedení na střední školePopis13. Jednoduché optické experimenty.2. stupeň ZŠ a SŠPopis
3. Demonstrování s kapalným dusíkem.MŠ, ZŠ, SŠPopis14. Pocitům se nedá věřit – zkoumání tepla a chladu2. stupeň ZŠPopis
4. Inspirativní experimenty s Vernierem.2. stupeň ZŠ a SŠPopis15. 3D tisk a výroba fyzikálních pomůcek.2. stupeň ZŠ a SŠPopis
5. Entropie - informatický pomocník (nejen) při studiu tepelných dějů.Popis16. Akustika2. stupeň ZŠ a SŠPopis
6. Jak středoškolsky odvodit Keplerovy zákony pohybu planet z NewtonovýchPopis17. Lecherovo vedeníPopis
7.Geometrova procházka časoprostorem (aneb středoškolský úvod do geometrických vlastností speciální relativity).Popis18. Pokusy na doma – optika (on-line seminář)2. stupeň ZŠ a SŠPopis
8. Hrátky se vzduchem i bez něj.2. stupeň ZŠ a SŠPopis19. Pokusy na doma - Voda na mnoho způsobů (on-line seminář)2. stupeň ZŠ a SŠPopis
9. Pohádková fyzika.MŠ a 1. stupeň ZŠPopis20. Elektrostatika (on-line seminář)2. stupeň ZŠ a SŠPopis
10. Použití termokamer ve výuce fyziky.ZŠ, SŠPopis21. Specifika vedení webinářů při výuce fyziky2. stupeň ZŠ a SŠPopis
11. Zkoumáme vzorky látek z neznámé planety.2. stupeň ZŠPopis22. Pozorování slunečních skvrn MŠ. 1.st,2.st ZŠ i SŠ Popis
    23. Základy měření pomocí senzorů PASCO2.st ZŠ i SŠ Popis


Program na fyziku lze objednat u krajského experta RNDr. Jiřího Králíka, Ph.D. (jirkakra@gmail.com,tel.:774 446 029).

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYMCKP

© 2023 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí        

 

GDPR a Cookies