MENU

Regionální stálá konference

Ústeckého kraje

MCKP

Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP)

Odbornou náplň MCKP zajišťují metodici. Jedná se o motivační aktivity, se kterými metodici navštěvují přímo školy a školská zařízení pedagogických pracovníků vyučující děti, žáky a studenty. V rámci MCKP budou metodici ve spolupráci s experty společně s pedagogickými pracovníky, dětmi, žáky, studenty bádat, stavět, zkoumat atd. a to s pomůckami, vybavením, stroji a nástroji, které by si škola nemohla zakoupit. Pomůcky si po domluvě s krajským metodikem nebo expertem může škola zapůjčit a učitel s nimi může pracovat v hodinách tak, jak se tomu naučil při výjezdku MCKP od našich odborníků.


Nabídka programů MCKP


Čtenářská gramotnost

1. Mravenec a slon2. a 3. třída ZŠPopis 7. Krušné horory4. a 5. třída ZŠPopis
2. Jak vystopovat hejkala3. třída ZŠPopis8. Superhrdinové univerza Marvel2. stupeň ZŠPopis
3. Tučňák v paneláku3. a 4. třída ZŠPopis9. Vizualizace postavy2. stupeň ZŠPopis
4. Psí kusy z knihovny3. třída ZŠPopis10. Proč nikdo nechodí s kajmanem do vody3. a 4. třída ZŠPopis
5. Kiko a tajemství papírového motýla3. třída ZŠPopis11. Místo nekonečna příběhů3. až 5. třída ZŠPopis
6. Příběhy v korunách stromů4. a 5. třída ZŠPopis12. Dílna čtení: V kůži hrdiny5. a 6. třída ZŠPopis

Program na čtenářskou gramotnost lze objednat u krajské metodičky Mgr. Lenky Burganové (lenkaburganova@gmail.com, tel. 724 172 160).

Matematická gramotnost

1. Bádání nad iracionalitou čísla2. stupeň ZŠ a SŠPopis 5. Statistika a zpracování dat2. stupeň ZŠ a SŠPopis
2. Experimentování s funkčními závislosti2. stupeň ZŠ a SŠPopis6. Teorie chaosu2. stupeň ZŠ a SŠPopis
3. Matematický BenjamínMŠ a 1. stupeň ZŠPopis7. Tvorba didaktické pomůcky2. stupeň ZŠ a SŠPopis
4. Matematika a náhoda, kombinatorika2. stupeň ZŠ a SŠPopis   

Program na matematickou gramotnost lze objednat u krajského metodika Mgr. Jiřího Henzla (henzl.jiri@seznam.cz, tel.777 204 510 ).


Digitální gramotnost

1. Hrajeme si jako včelkyPopis 7. Efektivita 3D tiskuZŠ a SŠPopis
2. Videonávody, jako efektivní vzdělávací materiálZŠ a SŠPopis8. LEGO WeDo1. stupeň ZŠPopis
3. Roadshow digitálních technologií ve vzděláváníPopis9. Programování s OzobotemPopis
4. RoboTechCamp2. stupeň ZŠ a SŠPopis10. G Suite for EducationMŠ až SŠPopis
5. Motivace k digitální gramotnosti - LABZŠ a SŠPopis   
6. Google SketchUp,
jako úvod do 3D modelování 
ZŠ a SŠPopis    


Postup objednání:  Projděte si nabídku vzdělávacích programů a vyberte si z ní ten, který Vás zaujal. Kontaktujte přímo garanta nebo lektora zvoleného vzdělávacího programu a dohodněte si s ním termín a další podrobnosti. Případně kontaktujte krajského metodika RNDr. Pavla Pešata, Ph.D. (pavel.pesat@gmail.com, tel.: 774 304 446).  Biologie / přírododopis

1. Eukaryotická buňkaZŠ a SŠPopis 6. Modelový organismus slepicePopis
2. Analýza genetického kóduZŠ a SŠPopis7. Smysly 1 Popis
3. Kosterní soustava člověka 2. stupeň ZŠPopis8. Smysly 21. stupeň ZŠPopis
4. Měření tělesného tukuZŠ a SŠPopis9. Smysly 32. stupeň ZŠ a SŠPopis
5. První pomoc2. stupeň ZŠ a SŠPopis   

Program na biolgoii / přírodopis lze objednat u krajského metodika Mgr. Moniky Krausové (krausova@gymtce.cz, tel.:775 072 442).


Chemie

Vydejte se na cestu za vědou a poznánímMŠ a 1. stupeň ZŠPopis Měřící systémy a terénní soupravy Popis
Zažijte dobrodružství v chemické laboratoři 2. stupeň ZŠPopis   

Program na chemii lze objednat u krajského metodika RNDr. Milana Šmídla, Ph.D. (smidl@humanitas.cz, tel.: 723 700 332).


Fyzika

1. Newtonovy zákony a jejich správné místo v současném chápání fyziky. Popis 8. Použití termokamer ve výuce fyziky. Popis
2. Demonstrování s kapalným dusíkem. Popis9. Zkoumáme vzorky látek z neznámé planety. Popis
3. Inspirativní experimenty s Vernierem. Popis10. Průzkum radioaktivity s Gamabetou. Popis
4. Entropie - informatický pomocník (nejen) při studiu tepelných dějů. Popis11. Jednoduché optické experimenty. Popis
5. Geometrova procházka časoprostorem (aneb středoškolský úvod do geometrických vlastností speciální relativity). Popis12. Teplo a chlad aneb pocitům se nedá věřit. Popis
6. Hrátky se vzduchem i bez něj. Popis13. 3D tisk a výroba fyzikálních pomůcek. Popis
7. Pohádková fyzika. Popis   

Program na fyziku lze objednat u krajského experta RNDr. Jiřího Králíka, Ph.D. (jirkakra@gmail.com,tel.:774 446 029).

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2)ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINYMCKP

© 2021 Insion

 

                               Inovační centrum ÚK, icuk.cz      SMO-Svaz měst a obcí